Jälleen on mielenkiintoinen kokous luvassa. Listalta löytyy mm. koko valtuustokautta raamittava investointisuunnitelma, jota on ehditty käsitellä jo julkisuudessakin. Koko lista liitteineen löytyy täältä

1 V 28.8.2013, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
2 V 28.8.2013, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

Astrid Thors lähtee Etyjin vähemmistövaltuutetuksi ja luopuu valtuustopaikastaan. Hänen tilalleen nousee Nils Torvalds. Myös meidän Vihreiden Husein Muhammed luopuu varavaltuutetun tehtävästään ja paikastaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa uusien työtehtävien vuoksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 28.8.2013, Kallion tontin 305/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12118, Toinen linja 3)

ok. Pieni kaavamuutos Kalliossa. Rytmiä vastapääten!

Screenshot_8_17_13_11_48_PM

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin liike- ja toimistokäytössä olevien rakennusten muuttamisen asuinkäyttöön, piharakennuksen purkamisen ja rakentamisen uudelleen sekä historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan kadunvarsirakennuksen suojelemisen merkinnällä sr-2. Katutason liikehuoneistot säilytetään. Autopaikat sijoitetaan säilytettävän pihakannen alle.

Screenshot_8_17_13_11_49_PM

2 V 28.8.2013, Kaarelan tonttien 33316/4 ja 5 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12166, Kuninkaantammen etelärinne)

ok. Pöydältä. Tässä viime viikolla mietitytti erityisesti se että luistetaanko jälleen kerran puurakentamisen edistämisestä luomalla asemakaavaan porsaanreikiä. Muotoilua kun oli muutettu kaupunkisuunnitelulautakunnan esityksestä jonkin verran.

Alunperäinen sanamuoto oli:

Rakennusten kantavarunko ja välipohjat asuinkerrosten välillä tulee rakentaa pääosin puusta.

Uusi muotoiluehdotus on:

Rakennusten tulee olla pääosin puurakenteisia.

Tässä nyt täytynee vain luottaa siihen että tälläkin sanamuodolla syntyy puurakentamista ja lisäksi tontteja luovutettaessa on pidettävä huoli että vaatimuksista pidetään kiinni. Kovasti meille vakuutettiin että puurakentamista on tälläkin tarkoitus edistää.

Betoni aiheuttaa noin 5% maailman hiilidioksidipäästöistä, joka pari kertaa suurempi osuus kuin lentoliikenteen! (Vain suorat co2-päästöt laskien.) Puurakentamisella voidaan yhtäaikaisesti edistää suomalaista puuosaamista ja vähentää kasvihuonepäästöjä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 28.8.2013, Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Pöydältä. Muutetaan johtosääntö vastaamaan palvelusetelien vakinaistamista.

2 V 28.8.2013, Varhaiskasvatustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Muutetaan johtosääntö vastaamaan palvelusetelien vakinaistamista ja annetaan lautakunnalle lupa ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Myllypuron voimalaitoskorttelin alueen ja Lallukantien pientaloalueen esirakentamiseen

Myönnämme 1,2 miljoonaa euroa esirakentamiseen Myllypurossa.
Screenshot_8_17_13_11_54_PM
Hyvän näköinen pieni alue tulossa tuonnekin.

5 Innovaatiorahastosta rahoitettavat hankkeet vuonna 2013

ok. Pöydältä.

Helsingillä on oma “innovaatiorahasto”, jonka tarkoituksena on “Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa”. Hankkeet vaikuttavat kyllä ihan hyviltä.

Myönnämme tälle vuodelle uusiin hankkeisiin 799 301 euroa, jatkorahoitusta 1 081 904 euroa ja sidomme vuosille 2014-2016 yhteensä 1 136 933 euroa.

6 Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanne

Tässä kohdassa käsitellään ”normaaliin” vuosirytmiin kuuluvan seurantaraportin lisäksi myös ehkä koko valtuustokauden tärkeintä kysymystä – valtuustostrategian lihaksi tekevää aisaparia – investointisuunnitelmaa. Asiasta neuvotellaan lähiviikkoina ryhmien välillä ja näissä neuvotteluissa päätetään todella monta koko valtuustokauden keskeistä asiaa, mm. Keskustakirjaston , Hakaniemen toriparkin, Kruunuvuoren sillan, Sörnäisten tunnelin ja monen muun hankkeen kohtalo.

Kaupunginjohtaja Pajusen valmistelema luonnos löytyy täältä. Lisäksi tarkempi listaus talonrakennushankkeista ja vuokra- ja osakekohteiden uudis- ja peruskorjaushankkeet”. Mietittävää ja luettavaa riittää. Jää pöydälle siis. Investointisuunnitelmasta kirjoittanen tarkemman erillisen blogauksen.

Taloudellisesta tilanteesta saamme kunnon madonluvut. Eipä ole tunnusluvuissa hurraamista.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Tonttivarauksen jatkaminen Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille (Meilahti, tontti 15643/1)

ok. Jatketaan tonttivarausta.

2 Technopolis Oyj:lle Salmisaaresta varatun toimitilatontin varauksen jatkaminen ja uuden tontin varaaminen yhtiölle (Tontit 20048/10 ja 9, Salmisaarenranta)

ok. Jatketaan tonttivarausta.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Hankintaoikaisuvaatimus koskien kaupunginarkiston painettujen asiakirjojen digitoinnin ja digitoitujen tiedostojen käsittelyn hankintaa

ok.

2 Eron myöntäminen ja uuden varajäsenen nimeäminen työllistämistoimikuntaan vuosille 2013-2014

Johanna Elonen luopuu varajäsenyydestään, tilalle Neferiti Malaty. Luottamuspaikoissa on pitkin kautta pientä eloa kun ihmisten elämäntilanteet vaihtelevat.