Kaupunginhallituksen kesätauko päättyy huomenna vaikka ulkona vielä paistaakin aurinko. Kieltämättä juuri nyt istuisin mieluummin puistossa dekkari kädessä kuin työpöydän ääressä lista nenässä…

Listalla on mm. asemakaavamuutoksia, mielenkiintoisimpana ehkä Taivallahden kasarmit ja vastauksia ponsiin. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 28.8.2013, Oulunkylän eräiden korttelien sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12154, Kuusikkopolun ympäristö)

ok. Maunulaa sekä suojellaan että täydennysrakennetaan. Molemmat hyviä tavoitteita.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on uusien asuntojen rakentaminen olemassa olevien palvelujen läheisyyteen, koulun laajentamisen mahdollistaminen ja nykyisen koulurakennuksen suojelu sekä Maunulan Kansanasunnot Oy:n rakennuskokonaisuudesta vielä suojelematta olevan tontin ja sen rakennusten suojelu asemakaavalla.

Jos tästä jotain mussuttamista olisi, niin se, että nyt suunniteltu täydennysrakentaminen on alkuperäistä 1950-luvun rakennuskantaa tehottomampaa. Olisi toivottavaa että täydennysrakentaminen olisi ainakin yhtä tehokasta, mieluummin tehokkaampaa. Myös koko kaavaan olisi voinut piirtää taloja lisää. Lisäksi yhteiskoulun edustalla olevan parkkipaikan säilyminen kaavassa ihmetyttää. Eikö sitäkin olisi voinut gryndata?

maunula_kaava

Ymmärrän halun säilyttää lähimetsää, mutta toisaalta tuolta koulun nurkalta on vain noin 400 metriä Keskuspuistoon.

2 V 28.8.2013, Kaarelan puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12097, Kaarelan jäähalli)

Kaarelaan suunniteltu jäähalli on herättänyt paljon keskustelua:

Hanke tuli vireille jo vuoden 2011 alussa mutta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetun palautteen johdosta sekä niitä että luonnoksia tehtiin kaksi. Hanke on jakanut mielipiteet selkeästi. Luonnoksesta saatiin 199 mielipidettä, joista 67 oli samansisältöisiä ja noin 800 ihmistä vastusti adressilla rakentamista. Puoltavia kirjeitä oli 40 ja puoltavan adressin kirjoitti vastaavasti noin 1800 ihmistä. Kaarelaseura r.y. kannatti rakentamista, Kaarelan Omakotiyhdistys puolestaan vastusti. Urheilu- ja liikuntaväki on kannattanut hanketta, mutta mm. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vastustanut.

Screenshot_8_4_13_4_35_PM

Kun kaavaa käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa viime keväänä, niin Osmo Soininvaara kommentoi sitä blogillaan seuraavasti:

Meni läpi yksimielisesti ja kiitoksin kaavoittajalle hyvästä työstä. Jos se on laitettava johonkin, niin tähän. Siitä on erimielisyyksiä, onko rakentamiselle uhrattava alue nyt viheralue vai liikennevihreää. Ylemmät elimet sittyn päättävät, rakennetaanko tätä. On muun muassa se 435 miljoonan euron investointikatto, josta päätettiin viikonloppuna.

Eli nyt päätetään kaavasta eikä rakentamisesta. Voi hyvinkin olla että raha rakentamiseen on tiukemmassa. Olen kallistumassa Oden kannalle, eli jos jonnekin, niin tuonne. Bussit sinne ainakin vievät näköjään ihan kohtuullisesti.

Tältä paikka näyttää Google Mapsissa:

Screenshot_8_4_13_4_30_PM

3 V 28.8.2013, Länsisataman korttelin 20801 ja sitä palvelevien maanalaisten tilojen vuokraus- ja myyntiperusteet

ok. Vuokrataan tontteja niin pysäköintilaitoksia, jäteputkilaitosta kuin asuntojakin varten.

4 V 28.8.2013, Käpylän korttelin nro 25878 tontin nro 7 vuokrausperusteiden muuttaminen

ok. Vahvistamme uudet vuokrausperusteet tontille kun sille ei rakennetakaan Hitasia tai ARAa, vaan vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

5 V 28.8.2013, Myllypuron ja Rastilan asunto- ja autopaikkatonttien vuokrausperusteet (Tontit 45129/5, 45146/6 sekä 54033/9, 12 ja 13

Tonttien luovuttamisen mahdollistamiseksi niille tulee vahvistaa vuokrausperusteet ja siitä nyt päätetään. Myös autopaikkatonttien vuokrasopimusta ehdotetaan solmittavaksi 31.12.2075 saakka.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Valtionperinnön hakeminen Helsingin kaupungille

ok. Yksityishenkilön, jolla ei ole ollut perillisiä tai testamenttia, perintö menee valtiolle. Perintökaaren säännösten mukaan kuitenkin sillä kunnalla, jossa perittävä viimeksi asui, on mahdollisuus hakea omaisuutta itselleen. Nyt perintöä pyydetään käytettävän erityisesti ”erityisesti katuväkivallan vastaiseen työhön”.

4 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Jätkäsaaren esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten

ok. Tällä kertaa noin viidellä miljoonalla.

”Rakennusvirasto on jatkanut Jätkäsaaren esirakentamis- ja maaperän kunnostustoimenpiteitä päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Toteutusalueeseen kuuluu esirakentamista, massojen välivarastointia ja käsittelyä, maaperän kunnostusta ja tonttialueiden rakentamiskelpoiseksi saattamista Länsisatamaan kuuluvilla Saukonpaaden, Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren alueilla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

Sitten vastauksia muutamiin toivomusponsiin. Hiukan kesäterässä on ollut esittelijäkin.

1 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi pysäköintipaikkojen tehokkaasta käytöstä mm. vuorottaispysäköinnin avulla

ok. Nämä kaksi Marin pontta liittyvät Töölön pysäköintilaitokseen, ei pysäköintipaikkoihin yleensä.

Todetaan että:

”Toimistokäyttöä lukuun ottamatta muiden toimintojen huippukuormitus kohdistuu ilta-aikaan. Lisäksi eri toiminnoille varatut paikkamäärät ovat hyvin eri suuruiset, koska laitoksen noin 800:sta paikasta 600 on varattu asukaspysäköintiin. Tällöin vuorottaispysäköinnin järjestäminen on monin verroin haasteellisempaa.”

”Haasteellisempaa” ehkä, muttei todellakaan mahdotonta. Teknologisia ratkaisuja tällaiseen pitäisi kyllä olla olemassa.

2 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi maanpäällisen pysäköintitilan vapauttamisesta torikäytölle ym. Töölössä

ok. Todetaan että ”pysäköintilaitoksen valmistuttua kaupunkisuunnitteluvirasto laatii alueelle uuden suunnitelman pysäköinnin ja muun yleisten alueiden käytön yhteensovittamiseksi”.

3 Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi asemakaavan nro 12080 townhouse-tonttien soveltuvuudesta ryhmärakentamiseen

ok. Vastauksessa todetaan että:

Molemmat lautakunnat toteavat, että kyseiset korttelit soveltuvat huonosti ryhmärakentamiseen. Syynä on se, että korttelit ovat suuria, Haakoninlahdenlaiturin varsi 7 700 k-m2 ja Wiirinlaiturin varsi 7 650 k-m2 ja asemakaava edellyttää monia joko yhdessä tai samanaikaisesti tehtäviä rakennustoimenpiteitä useille kymmenille asunnoille.

Asemakaava edellyttää mm. yhteisiä pihoja, yhteistä pysäköintilaitosta pihakannen alle ja pihapiireittäin yhteisiä saunoja ja terasseja. Rakennukset tulee rakentaa kiinni toisiinsa ja myös palomuurit ja kellarit ovat yhteisiä. Rakentaminen edellyttää tiukkaa koordinaatiota ja samanaikaisuutta, mitä on vaikea edellyttää omatoimirakentajilta.

Kokemus on osoittanut, että ryhmärakentamiseen soveltuvat parhaiten sellaiset tontit, joissa sallitaan yksilöllisiä ratkaisuja ja joissa rakentaminen voi sujua omaan tahtiin muista tonteista riippumatta ja että rakennukset ovat toisistaan erillisiä. Mikäli rakennukset kytketään toisiinsa, ne tulisi voida toteuttaa muutaman asunnon kokonaisuuksissa.

No niin kai sitten. Voisi kuvitella että että toisiinsa kytkettyjen rakennusten kohdalla rakentamista helpottaisi yhteinen normisto? Mitenkähän tämmöinen on onnistunut Newcastlessa?

newcastle_talorivi

4 Maankäyttösopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa (Taivallahden kasarmialue, Pohjoinen Hesperiankatu, Mechelininkatu)

Tää on hieno juttu!

Kaavamuutos nro 12193 mahdollistaa Taivallahden kasarmien muuttamisen palvelutoimintojen käyttöön, asumiseen, vanhusten asuntolakäyttöön ja päivittäistavarakaupan käyttöön kaavamuutoksessa osoitetuilla tonteilla.

Screenshot_8_4_13_5_32_PM

5 Yleisten rakennusten tontin varaaminen Espoon Viherlaaksosta SATO-Asunnot Oy:lle asemakaavamuutoksen laatimista ja muodostettavan asuinkerrostalotontin tai tonttien luovuttamista varten (tontti 61009/1)

Helsinki omistaa tontin ja huonokuntoisen huvilan Espoosta ja molemmista halutaan eroon. Ja näin tässä ehkä tehdään vielä vähän voittoakin.

Varaus edistää kaupungin tavoitetta luopua itselleen tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta. Asemakaavan vahvistuttua kaupungilla on tarkoitus myydä varauksensaajalle tai tämän määräämälle muodostettavissa olevat, kerrostalorakentamiseen soveltuvat tontit luovutusajankohdan käyvästä hinnasta. Kaupungin ei hallinto- ja kiinteistöverotussyistä ole tarkoituksenmukaista omistaa ulkokunnissa sijaitsevia vuokratontteja.

6 Käpylän korttelien 25001 ja 25002 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12208)

ok.

Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä asemakaavamerkinnät ja määräykset ajantasaistetaan. Työ sisältyy kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan. Asemakaavan muutosluonnos tultaneen esittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuodesta 2013. Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen mm. rakennuksia peruskorjattaessa.

7 Lauttasaaren eräiden tonttien ja venesatama-alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12214)

ok.

Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset ajantasaistetaan. Työ sisältyy kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan. Asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2015 aikana.