Tällä kertaa vuorossa vähän lyhyempi ja vähemmän dramaattinen kokous. Kiinnostavimpina asioina Länsimetron kustannusten paisuminen ja tilannekatsaus metron automatisoinnista. Sekään ei tainnut mennä ihan kuten Strömsössä. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 12.3.2014, Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta
2 V 12.3.2014, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

ok. Perussuomalaiset siirtävät Belle Selene Xian pois kaupunginhallituksen ja konsernijaoston varajäsenen tehtävistä. Taustalla ilmeisesti vähän kaikenlaista.

3 V 12.3.2014, Rakennuslautakunnan jäsenen valinta
4 V 12.3.2014, Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta

ok. Kokoomus vaihtaa jäsenensä rakennus- ja kiinteistölautakuntaan.

5 V 12.3.2014, Vuoden 2013 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

ok. Virastoille asetetaan toiminnallisia tavoitteita ja osa niistä jää aina toteutumatta. Osa tavoitteista, kuten esim. hotelliyöpymisten määrä Helsingissä, on sellaisia, joihin virastot eivät voi itse kovin paljon edes vaikuttaa.

Vain tavoite omaishoidon tuen piirissä olevien määrän kasvusta 200:lla jäi surkeasti tavoitellusta määrän supistuessa seitsemällä.

6 V 12.3.2014, Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen alittaminen

ok.

Varhaiskasvatusviraston budjetti 2013 ylittyy kokonaisuudessaan 3,7 miljoonaa. Tähän mennessä ylitystä myönnetty 2 miljoonaa, nyt 1,7 miljoonaa lisää. ylitystä perustellaan uuden viraston toimintaan liittyvillä kuluilla sekä 2012 ja 2013 laskutukseen liittyvillä luottotappioilla.

Culminatumin osalta ylitys tekninen.

Lisäksi Tukkutori jäi tavoitteestaan 160 378 euroa. Tätä perustellaan luottotappiokirjauksilla, joita taas perustellaan uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamilla ongelmilla mm. perinnässä.

7 V 12.3.2014, Vuoden 2013 talousarviossa tytäryhteisöille asetetuista sitovista tavoitteista toteutumatta jäänyt tavoite

ok. Mitox Oy oli ainoa tytäryhteisö, joka ei päässyt tavoitteeseensa, vaan teki viime vuonna 1,6 miljoonaa tappiota. Asiasta raportoidaan tarkemmin konserniajaostolle maaliskuussa tilinpäätösraportin yhteydessä.

Mitox on kotisivujensa mukaan ”Suomen johtavia palveluntarjoajia sähkön, kaukolämmön, veden ja kaukojäähdytyksen mittausratkaisuissa”.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 12.3.2014, Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäisrajan korottaminen Helsingin osalta
metroliike
ok. Liikennelaitos-liikelaitos esittää, että Länsimetron alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmäismäärää korotettaisiin 217,5 milj. euroon. Korotuksen suuruus olisi siten 43,4 milj. euroa alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuuteen verrattuna (174,1 milj. euroa).
Korotusesitys johtuu 30,4 milj. euron suuruisista, hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvistä lisäkustannuksista sekä näiden lisäksi yhteensä 13 milj. euron varauksesta mahdollisten tulevien kustannusnousujen sekä väestönsuojien osalta.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Paikallinen virkaehtosopimus terveysasemilla työskentelevien lääkäreiden palkkauksesta

ok. Paikallinen virkaehtosopimus on kokeilujaksojen aikana todettu toimivaksi järjestelmäksi, joten sopimusta jatketaan. Keskeinen poikkeava tekijä on palkkarakenne, jossa suoritteet muodostavat noin 38 % kokonaispalkasta. Terveyskeskuslääkäreille määriteltiin tässä yhteydessä myös keskimääräinen viikoittainen työaika kuuden viikon työaikajaksolla, mikä on parantanut työn hallintaa, suunnittelua ja seurantaa.

4 Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset ja paikallisten virka- ja työehtosopimusten delegointi

ok. Merkitsemme tiedoksi sopimuskaudeksi 1.1.2014 – 28.2.2016 solmitun kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja delegoimme henkilöstöosaston ja henkilöstöosaston johtajan sopimaan paikallisista työehtosopimuksista, joilla ei ole merkittävää taloudellista vaikutusta.

5 Nuorten palkkaaminen kaupunkiympäristön puhtaanapitoon liittyviin tehtäviin, hankkeeseen myönnetyn määrärahan käyttö

ok. Miljoona euroa, jolla palkataan 330 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin. Hyvä, monelle se ensimmäinen työpaikka.

6 Vaalivalmistelutoimikunnan esitys kaupungin roolin tehostamiseksi vaaleja järjestettäessä

ok. Mainiota että tämä asia etenee. Jatkossa vaalien julisterumban hoitaisi rakennusvirasto korvausta vastaan. Kirjoitin aiheesta pari vuotta sitten.
julkat_ruoholahti
Lisäksi puolueiden toiminnanjohtajista koostuva vaalivalmistelutoimikunta ehdottaa keskitetysti järjestettyä “demokratiatoria”. Idea vaikuttaa minusta vähintäänkin kokeilemisen arvoiselta. Vähentäisi ainakin turhaa mökkien kilpavarustelua.

Korostetaan nyt vielä sitä että puolueet maksaisivat mökeistä rakennusvirastolle ja että on todennäköistä että rakennusviraston ennakoimat kulut ovat myös korkeammat kuin todellisuus. Esim. vartiointi- ja järjestyksenvalvontakuluja Rakennusvirasto arvioi syntyvän yli 33 000 euroa, vaikka puolueiden vaalimökeillä ei ole koskaan aiemmin ollut järjestyksenvalvojia ja vartiointia eikä häiriöitä tai ilkivaltaa. Ehkäpä nytkin pärjätään ilman vartiointia.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Automaattimetron tilannekatsaus

Eihän tämä ihan kuten Strömsössä mene:

Laituriovien tekninen ratkaisu on myöhässä 17 kk verrattuna etenemissopimukseen.
M100-sarjan metrojunayksikön automaattiajoasennus viivästyi kaikkiaan runsaat seitsemän kuukautta.
M200-sarjan metrojunayksiköiden asennusten aloitus on ollut joulukuussa 2013 myöhässä noin kahdeksan kuukautta verrattuna etenemissopimuksen aikatauluun.

”Onneksi” myös koko Länsimetro-projekti on 5-8,5kk myöhässä. Tärkeintä koko sopassa onkin pitää huolta siitä että jahka asemat ja tunneli ovat valmiina, niin meillä on toimintakelpoiset junat ja ovet. Tyhjänä sitä putkea ei saa seisottaa päivääkään.

HKL:n toimitusjohtaja, projektinjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja Sauri briiffaavat meitä tarkemmin kokouksessa.

SIVISTYSTOIMI

1 Eron myöntäminen kulttuurikeskuksen yhteispalvelupäällikön virasta ja viran julistaminen haettavaksi

ok. Myönnämme eron osastopäällikkö Piepposelle ja virka laitetaan hakuun.