Kesä tulee mutta vielä paljon kivempaa on kokoustaminen! Kaupunginhallituksen listalla tällä viikolla monta mielenkiintoista kohtaa. Kivinokasta tehdään huomenna lopullinen päätös, teknisen alan virastojen uudistamisen aikataulua tarkastellaan, maanmyynnin edistämisen periaatteista ja maankäyttökorvauksista päätetään.

Koko esityslista liitteineen löytyy täältä.

1 V 18.6.2014, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
2 V 18.6.2014, Yleisten töiden lautakunnan jäsenen valinta
3 V 18.6.2014, Varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen valinta
5 V 18.6.2014, Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
1 Tasa-arvotoimikunnan varajäsenen valinta

ok. Kokoomuksen Laura Nurminen ja Sini Korpinen poistuvat Helsingin kuntapolitiikan näyttömöltä. Sini lähtee Brysseliin Henna Virkkusen avustajaksi. Onnea matkaan – Helsingin tappio. KD vaihtaa Poliisin neuvottelukunnan jäseniä.

4 V 18.6.2014, Takauksen myöntäminen Helsingin teatterisäätiölle

ok. Syksyllä valtuustossa päätetty kaupunginteatterin remonti etenee. Nyt päätetään sen rahoittamisesta. Lainajärjestelyjä 67 miljoonaa euroa. Palatsit eivät ole halpoja.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 18.6.2014, Lauttasaaren tontin 31114/15 asemakaavan muuttaminen (nro 12241, Kiviaidankatu 3-7)

ok. Täydennysrakentamista, tonttiteho 2,33.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-06-09_Khs_23_El_C91EF506-3EDD-46FD-89E8-679237F01A56_Liite_pdf
2 V 18.6.2014, Mellunkylän eräiden kortteleiden ja tonttien sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12015, Kontulan omakotialueen keskiosa)

ok. Omakotitaloalueen ”tehokkuutta” nostetaan. Tavoitteena on alueen tonttitehokkuusluvun nostaminen luvusta 0,2 lukuun 0,25. Edellisen kohdan Lauttasaaren kaava siis noin 10x tehokkaampi..
kontula_omakoti
SIVISTYSTOIMI

1 V 18.6.2014, Liikuntatoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Vuodelta 1999 peräisin olevaa johtosääntöä päivitetään ajanmukaisemmaksi. Muutokset pienehköjä – keskeinen muutos koskee johtosäännön pykäliä, joissa määrätään osastojen nimistä ja toimialoista.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma 2014–2016

ok. Yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa valmisteltu henkilöstön tasa-arvosuunnitelma. Toimenpiteet näyttävät hyviltä.

4 Teknisen sektorin virastorakenteiden ja toimintamallien uudistamisen aikataulu

Strategiassa sovittu teknisen sektorin virastorakenteiden ravistelu etenee. Nyt on valmistunut ”uudistamistarpeiden selvitys”, jossa meille esitellään aikataulu ja jo löydettyjä parantamiskohteita.

Mm. mahdollisen metropolihallinnon ja kaupungin oman johtamisjaoston työn keskeneräisyyden vuoksi myös teknisen alan uudistuksen aikataulukin tarkentuu vähitellen. Toimintamallien kehittämistä on tehdä jo keväällä 2015 ja laajempia organisaatiomuutoksia 2016 johtamisjaoston linjausten ratkettua..

Kuntalaisille asti näkyvä selvästi parempi prosessi ollaan saamassa ainakin kaavavalmisteluun:

Teknisen sektorin toimintamallien uudistamisen kannalta keskeisin toimenpide-ehdotus on, että asemakaava, liikennesuunnitelma ja katu- suunnitelma tulee tehdä osittain rinnakkaisina prosesseina ja esitellä samanaikaisesti asukkaille niiden hankkeiden osalta, jotka sujuvoittavat asunto-tuotantoprosessia.

Juuri tämä oli ongelmana mm. Mechelininkadun remontin yhteydessä.

5 Määrärahan myöntäminen Kalasataman esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten

ok. Esirakennetaan Kalasatamaa kuudella miljoonalla eurolla.

7 Kaupunginhallituksen varaedustajan valinta sosiaali- ja terveyslautakunnan toiseen jaostoon

ok. Vaihdoimme kaupunginhallituksen varajäseneksi Jussi Chydeniuksen tilalle Hannu Tuomisen. Nyt Hannu sitten valitaan vielä seuraamaan sote-lautakunnan toista jaostoa.

8 HKL:n operatiivisen toiminnan ja infran toimintamallin järjestäminen

ok. Valtuustostrategiassa päätettiin että ”Valmistellaan HKL:n operatiivisen toiminnan ja infran toimintamalli vuoden 2013 loppuun mennessä.”. Nyt asiaa on selvitetty ja esittelijän mukaan päätöksentekoa on perusteltua lykätä sillä:

HKL:n toimintamallin järjestämistä koskeva asia on tarkoituksenmukaista tuoda päätöksentekoon sen jälkeen, kun metropolihallintoon liittyvät joukkoliikennettä koskevat ratkaisut ovat selkiytyneet ja varainsiirtoverotukseen liittyvät tulkintakysymykset ovat ratkenneet.

9 Vähäpäästöisten henkilöautojen kriteerien tarkistaminen

Helsinki on vuodesta 2011 tarjonnut edullisempaa asukas- ja yrityspysäköintiä vähäpäästöisille autoille. Keväällä 2013 pysäköintietuus oli myönnetty 439 autolle. Tarkoituksena kannustaa helsinkiläisiä hankkimaan vähäpäästöisiä bensiini- ja dieselautoja sekä bifuel-, flexifuel- ja täyssähköautoja.

Kriteerejä muutetaan vastaamaan Motivan henkilöautojen energiamerkintöjä. Lisäksi kaupungin kuljetuskäyttöön hankittavien autojen hiilidioksidipäästöt kiristyvät hieman.
Valokuvagalleria_-_kuvia_NISSAN_LEAF_-_sähköautot_NISSAN
Viimeksi kriteereistä päätetty 2011.

Yleisradio uutisoi ”Turun haluavan sähköautoilun edelläkävijäksi”. Ovat tehneet päätöksen että kaikki kaupungin hankkimat autot ovat tulevaisuudessa sähköautoja. Jos Helsinki aidosti haluaa olla edelläkävijä, se tarkoittaa toimenpiteitä eikä peesailua.

Tulemme ehdottamaan että Helsinki hankkisi vastaisuudessa vain sähköautoja.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta: Tiesuunnitelman muutos Kt 45 (Tuusulanväylä) parantaminen rakentamalla Yhdyskunnantien vaihtopysäkit, Helsinki

ok. Helsingin osuus kustannuksista noin miljoona euroa.

”Tiesuunnitelman mukaisen joukkoliikenteen vaihtoyhteyden toteuttaminen on kiireellinen hanke, koska runkolinja 560 aloittaa liikenteen elokuussa 2015. Tästä syystä rakennusvirasto tutkii mahdollisuutta rakentaa Yhdyskunnantien bussipysäkit ennen Tuusulanväylän parannustoimenpiteitä.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kivinokan osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet (kaupunkisuunnittelulautakunta 29.4.2014, § 120)

Iso asia. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti Kivinokan osayleiskaavan suunnitteluperiaatteista kokouksessaan 29.4.. Vihreiden, Sosialidemokraattien ja Vasemmistoliiton äänillä suunnitteluperiaatteet palautettiin valmisteluun, ”joka pohjautuu kesämaja- ja virkistyskäyttöön ja sen laajentamiseen. Asumista tulisi jatkossa kohdentaa Itäväylän ympäristöön taloudellisesti kestävällä tavalla.”.

Mielestämme päätös oli hyvä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (Kok) kuitenkin alisti päätöksen vielä kaupunginhallituksen päätettäväksi. Alistaminen sinällään perusteltu – on hyvä että osayleiskaavatason päätöksistä saadaan myös kaupunginhallituksen kanta.

Esittelijän päätösesitys on seuraava:

”Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.4.2014 (§ 120) päätöksen Kivinokan osayleiskaavan suunnitteluperiaatteista.

Kaupunginhallitus kehottaa lisäksi kaupunkisuunnittelulautakuntaa käsittelemään uudelleen Kivinokan osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet, mikäli laadittavassa yleiskaavaluonnoksessa osoitetaan alueelle nykyistä tehokkaampaa maankäyttöä. Osayleiskaavan laadintaa ei ole tarpeen jatkaa ennen yleiskaavaluonnoksen käsittelyä kaupunkisuunnittelulautakunnassa.”

Mielestäni toinen kappale on turha. Osayleiskaavan laadintaa on perusteltua jatkaa yleiskaavaprosessista riippumatta. Kivinokka oli jo edellisessä yleiskaavassa (2002) määritelty ”selvitysalueeksi”. Nyt asia on selvitetty ja osayleiskaavoitus voi käynnistyä. Asiaan on turha palata, Kivinokan roikottaminen löysässä hirressä kierros toisensa perään saa riittää.

2 Kiinteistö Oy Helsingin Lasipaltsin perustaminen

ok. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti perustetaan uusi kiinteistöosakeyhtiö.

3 Maanmyynnin edistämisen periaatteet vuosille 2014-2018 sekä katsaus maanmyyntitilanteeseen ja -näkymiin

Kaupunginvaltuusto edellytti kuluvan vuoden talousarviossa, että kaupunginhallitukselle esitetään vuonna 2014 kolmen kuukauden välein toteuma omaisuuden myynneistä ja suunnitelma 100 miljoonan euron vuotuiseen myyntitavoitteeseen pääsemiseksi. Kaupungin viimeisen kymmenen vuoden maanmyyntitulojen keskiarvo on noin 70 milj. euroa.

Nyt esitettävillä toimenpiteillä tavoitteeseen pyritään.

Huomattavaa on että kiinteistölautakunta asiaa käsitellessään totesi myös, että tavoitteet maanmyyntituloista on asetettu niin korkealle, että niiden toteuttaminen on vaativaa. Samalla on vaarana, että täysimääräiseen tavoitteeseen pyrkiminen voi muodostua pitkällä tähtäimellä kaupungin kokonaistaloudellisen edun vastaiseksi ja vaikuttaa epäedullisesti kaupungin asuntopoliittisten tavoitteiden toteutumiseen.

4 Maankäyttösopimus VVO Kodit Oy:n kanssa (Mellunkylä, tontti 47013/2, asemakaavan muutosehdotus nro 12247)

ok. 379 300 euron korvaus kaupungille.

5 Maankäyttösopimus- ja kehittämiskorvausmenettely

ok. Kun Helsinki asemakaavoittaa maata tai muuttaa olemassaolevaa asemakaavaa, perii kaupunki maanomistajalta osan kaavoituksen kautta syntyvästä hyödystä. Tällä hinnalla sitten katetaan osalta kunnallistekniikan rakennuskustannuksia. Nyt käytäntöä muutetaan hieman, mutta ehdotettu sopimuskäytäntö johtaa kaupungin korvauskertymän kannalta arviolta samaan tasoon kuin nykykäytäntö.

Ja sama suomeksi:

Ensimmäistä asemakaavaa tehtäessä maanomistaja maksaa kaupungille maankäyttökorvausta 50 % korvauskynnyksen ylittävästä asemakaavan tuomasta arvonnoususta, mukaan lasketaan perusvähennys.

Eli esim.
Arvo ennen kaavoitusta 500 000 €
Arvo uuden asemakaavan mukaan 3 500 000 €
Arvonnousu = 3 miljoonaa euroa.

Tästä summasta vähennetään vielä perusvähennys, 700 000 euroa ja jäljelle jäävästä 50% on maankäyttökorvaus

3 000 000 – 700 000 = 2 300 000€

* 50% = 1,15 miljoonaa euroa, 38% arvonnoususta.

Olemassaolevaa asemakaavaa muutettaessa kaava muuten sama, mutta prosenttiosuus on 35%. Esimerkkilaskelmassa korvaus olisi esim. 805 000 euroa eli 27% arvonnoususta.

6 Sinebrychoffin puiston tornin käyttöä ja kunnostusta koskeva selvitys

ok. Vastaus Laura Kolben ponteen vuodelta 2011!

Vastauksessa todetaan tornin muuttamisen mahdolliseksi kahvilatoiminnalle maksavan vähintään 60000 euroa, joka puolestaan aiheuttaisi niin kovan vuokran että sitä ei olisi yrittäjillä varaa maksaa. Tällä hetkellä torni toimii läheisen päiväkodin ulkovarastona. Onko tämä todella näin mahdotonta?

7 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraporttia 2014 koskeva täytäntöönpanopäätös

ok.

SIVISTYSTOIMI

2 Lausunto esityksestä laiksi työllistymistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta

ok. Esittelijän mukaan toteutuessaan lakiesitys nostaisi Helsingin vuotuisia kustannuksia noin 15 miljoonaa euroa, mutta työllistämistoimenpiteiden kannustimet ovat väärin viritetyt ja ohjaavat kuntia lyhytnäköiseen työllisyydenhoitoon vaikuttavuuden kustannuksella.