Tällä viikolla aloitteita ja muutamien päätösasioiden toinen kierros. Ja tietenkin kaikkia kiehtova lausunto nuohouslainsäädännön uudistamisesta. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 25.2.2015, Yhtiöittämisistä johtuvat vuoden 2014 talousarviomäärärahojen ylitykset

ok. Uusi yritys. Asia poistettiin valtuuston listalta 11.2. kokouksessa. Perustelu oli se että tilinpäätösten valmistuessa tiedot ja luvut tarkentuivat vielä. Heittoa on tullut useita miljoonia, mm. Palmian osakkeiden merkintähinta olikin 17,2 milijoonaa euroa 14 sijaan. Mutta kyseessä joka tapauksessa kirjanpidollinen asia.

3 V 25.2.2015, Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden sopimuksista

ok. Helsinki ei voi yksin sulkea ketään ulos HSL:n, joka on kuntayhtymä, kilpailutuksista. HSL ei voi sulkea hankintalain perusteella ulos kilpailuista Veolia-konsernin suomalaisia yhtiöitä. Veolia aikoo myydä vesi-, jäte- ja energiahuoltoon liittyvät toimintansa Israelissa.

4 V 25.2.2015, Kj / Valtuutettu Pilvi Torstin aloite työllistämispykälän käyttöönotosta Helsingin kaupungin hankinnoissa

Ok! Hyvä Pilvi! Tämä on potentiaalisesti erittäin iso juttu.

Valtuusto palautti Pilvin työllistämispykäläaloitteen ja nyt: ”Työllistämispykälän käyttöönotto osana kaupungin hankintoja valmistellaan niin, että pykälän käytölle asetetaan määrälliset tavoitteet, joita seurataan aluksi puolivuosittain ja jatkossa vuosittain. Pykälä otetaan ainakin osittain käyttöön 2015 alussa osana Helsingin kaupungin hankintoja ja sitä voidaan muokata uuden hankintalain tullessa voimaan 2016.” Erinomaista.

5 V 25.2.2015, Stj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkoteihin

Hmm. Aloitevastauksessa todetaan että

Sosiaali- ja terveysministeriön laatima ravitsemussuositus ”Lapsi, perhe ja ruoka” vuodelta 2004 sisältää koko perheen ravitsemussuositukset sekä suosituksia päiväkotiruokailuun. Suositus on tarkoitus uusia keväällä 2015, jolloin siinä tullaan ottamaan kantaa myös lasten vegaaniruokavalioon.

Kannattaisiko Leon aloite palauttaa valmisteluun odottelemaan STM:n suosituksia päiväkotiruokailuun?

Vastauksessa ei myöskään ole tietoa vegaaniruokailun järjestämisen kustannuksista eikä laajuudesta. Päätöshistoriasta löytyy arvio lisäkustannuksesta per ruokailija, mutta se ei ole tässä vastauksessa ja lisäkustannuksen kokoluokkaa mahdoton arvioida jos ei tiedetä montako ruokailijaa olisi.

Näihin kysymyksiin olisi hyvä saada vastaus.

6 V 25.2.2015, Kaj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite Mäkelänkadun nopeusrajoitusten alentamisesta

Helsingin kantakaupungin nopeusrajoituksia on johdonmukaisesti laskettu jo kymmeniä vuosia. Yhä liikkuu liikenne. Ylipäätään huippunopeuden rajoittaminen 50km/h -tasosta 40km/h -tasoon ei ole kaupunkiliikenteessä juuri kovin merkittävä asia.Dia 1Esimerkiksi Mäkelänkadulla Mäkelänrinteen uimahallilta Sörnäisiin on matkaa noin 1,5km. Matka-aika kasvaisi huippunopeuden laskemisesta teoreettisestikin maksimissaan alle puoli minuuttia. Todellisuudessahan auto ei liiku kaupunkiliikenteesäs huippunopeutta – tuolla välillä on lukuisia valoristeyksiä ja välillä täytyy kiihdyttää ja jarruttaakin. Nopeuden laskun käytännön vaikutus jäisikin todella vähäiseksi.
www_hel_fi_hel2_ksv_Aineistot_Liikennesuunnittelu_Autoilu_Nopeusrajoitukset_pdf
Se millä 10 km/h tilannenopeuden laskulla on merkitystä on jalankulkijoiden turvallisuus. Fysiikka on armotonta. Kun nopeudet ovat yli 30 km/h kuolleisuus nousee jyrkästi.
kuolemantapaukset

3 Stj / Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite ajanvarauksesta tiedottavan laitteen hankkimisesta Vuosaaren terveysasemalle

ok. ”Ensisijaisesti Vuosaaren terveysaseman kuormitusta helpotetaan jo tehdyillä toimenpiteillä henkilökuntavoimavaroja ja toimintaa uudelleen organisoimalla. Kuormitusta helpottaa myös Vuosaaren terveysaseman vuoronumerojärjestelmän uusimishanke.”

4 Henkilöstökassan sääntöjen muuttaminen
5 Henkilöstökassatoimikunnan jäsenten valitseminen 2015 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupungin oma pankki. Hiukan alle puolet (16 808) kaupungin työntekijöistä on kassan asiakkaita. ”Sääntöteknisesti ongelmattomia muutoksia.”

7 Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n osakassopimus

ok. Pari viikkoa sitten kaupunginjohtaja veti esityksen pois listalta. Muutama sanamuoto on muuttunut, pääsisältö ei. 1,3 miljoonaa euroa. GHP laajenee viime vuonna toimintansa lopettaneen Culminatumin verran. Greater Helsinki Promotionin päätehtävänä on kansainvälisten investointien hankinta Helsingin seudulle. Helsingin osuus rahoituksesta on 45%.

9 Vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella vuoden 2015 talousarvioon myönnettävien ylitysoikeuksien täytäntöönpano

Pöydälle.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Energiansäästöneuvottelukunnan asettaminen 2015 alkavaksi toimikaudeksi

ok. Pekka Sauri puheenjohtaa energiansäästöneuvottelukuntaa.

2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helenin ympäristölupahakemuksesta Salmisaaren voimalaitoksen toiminnan muutoksesta

ok. Pellettejä Salmisaaren kitaan.

3 Lausunto sisäministeriölle esiselvityksestä nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista

ok.

SIVISTYSTOIMI

1 Oikaisuvaatimus Helsinki-lisää koskevaan päätökseen

ok. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta elinkeinojohtajan päätöstä olisi muutettava.

2 Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi

ok. PS:n Matias Turkkila puheenjohtaa neuvottelukuntaa.

3 Lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi 2014 – 2020

ok. Helsinki arvostelee rahoituksen jakosuhdetta ja joustamattomuutta.

Varsinaiseen kuntien maahanmuuttajien kotouttamistoimiin tarkoitettu määrärahaosuus on pieni verrattuna turvapaikanhakijoiden, säilöön otettavien sekä vapaaehtoisen paluun palvelujen kehittämistoimiin tarkoitettuun osuuteen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Tarkennukset sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelmaan 2015 tekemistä vammaistyötä koskevista muutoksista

Apulaiskaupunginjohtaja Pia Sutinen haluaa palauttaa käyttösuunnitelman vammaistyötä koskevat päätökset takaisin sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Perusteluna on että sosiaali- ja terveyslautakunta olisi ylittänyt johtosäännön ja tasavertaisuuteen vedoten jopa laiton.

Lautakunnan tahtotila oli käyttösuunnitelmaa sorvattaessa selvä. Vammaispalveluja ei haluttu heikentää. Siitä, miten tämä parhaiten kannattaa muotoilla voidaan vääntää kättä, mutta sisällön pitäisi olla selvä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Katajanokan Satamakatu 7-11, tontin 147/9 rakennuskiellon kumoaminen (nro 12254)

ok. Turkki remontoi itselleen uuden suurlähetystön.

2 Valitukset Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueet asemakaava-asiassa (nro 12190)

Siirtolapuutarhan kaavan muuttamisesta kolme valitusta. ”Valituksissa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella asemakaavaa tulisi muuttaa valittajien vaatimin tavoin.”