1 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite työsuhdepolkupyörien käyttöönottamiseksi

Teimme muutosesityksen, joka mahdollistaa sen että työmatkaseteleitä voi vaihtaa rahalliseen tukeen polkupyörän hankkimista varten. Etuus asettaa polkupyöräilijät tasa-arvoiseen asemaan julkisen liikenteen käyttäjiin nähden. Esittelijä otti ehdotuksemme esittelyynsä. Eli aloite onnistui!

3 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa mahdollisimman vähän

Kaupunginhallitus palautti aloitteen valmisteluun yksimielisesti seuraavalla saatteella:

Palautetaan valmisteluun siten, että:
1. Selvitetään mitä selvityksiä ja valmistelevia töitä padon purkamisen vaatisi
2. Selvitetään padon purkamisen vaikutus joen kalastoon ja vuollejokisimpukoihin.
3. Selvitetään voidaanko Pikkukosken uimapaikka suojella luonnonmukaisella pohjapadolla
4. Arvioidaan selvitysprosessin ja padon purkamisen kustannukset
5. Arvioidaan rakennussuojelupäätöksen purkamisen juridiset edellytykset ja valitusmahdollisuudet mahdolliseen purkupäätökseen.
6. Arvioidaan padon tulevien peruskorjausten kustannukset mikäli patoa ei pureta”Selvitys rakennussuojelupäätöksen purkamisen juridisista edellytyksistä ja valitusmahdollisuuksista mahdolliseen purkupäätökseen.

6 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuoden 2030 päästövähennystavoitteen asettamiseksi Helsingissä

ok. Keskustellaan asiasta valtuustossa. Strategisen tason päätöstä ei kuitenkaan voi tehdä ilman ryhmien neuvotteluja. Efektiivisesti asia ratkaistaan Helenin voimalavalinnan yhteydessä.

7 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite sähkölautan saamiseksi Helsinkiin

ok. Suomenlinnan liikenteellä on käytössään 2005 ja 1952 hankitut alukset. Alukset käyttävät rikitöntä dieseliä. Jatkossa voidaan selvittää, voitaisiinko käyttää osin biopohjaista dieselöljyä.

Esittelijä myös lupailee että jahka aluksen moottoria tulevaisuudessa pitää uusia, niin dieselin tilalle voidaan harkita hybridiä tai kokonaan akustolla toimivaa moottoria.

Tällä erää asialle ei kuitenkaan tehdä mitään.

9 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa

Kaupunginhallitus palautti aloitteen valmisteluun Vasemmistoliiton esityksestä:

Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että Helsinki aloittaa dialogin valtion kanssa, jossa se suosittaa Helsinkiä koskevan yöajan määritelmän olevan jatkossa arkisin 23-07 ja perjantaisin ja lauantaisin 00-07.

Helsingille pitää luoda mahdollisuus olla kansainvälisesti kilpailukykyinen muiden pohjoismaalaisten kaupunkien kanssa, joista useissa aikataulut kulttuuritapahtumissa ovat suopeammat. Helsingissä jatkolupia myönnetään sattumanvaraisesti, eikä se luo hyviä edellytyksiä tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Helsingin musiikkifestivaalit ovat myös kansainvälisesti hyvin arvostettuja. Festivaaleilla ja kulttuuritapahtumilla on sosiaalisen hyvinvoinnin lisäksi Helsingille huomattava työllistävä ja taloudellinen merkitys.

Tämä vastaa kaupunginhallituksen viime viikkoisen iltakoulun henkeä ja saikin taakseen kaupunginhallituksen äänin 14-1.

10 V 20.5.2015, Stj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkoteihin

ok. Tarkoituksenamme oli palauttaa aloite valmisteluun odottelemaan sosiaali- ja terveysministeriön ravitsemussuositusten valmistumista. Esittelijä kertoi kuitenkin kokouksessa että syy siihen että aloite palautui valmistelusta entisen kaltaisena oli se, että valtuutettujen aloitteet tulee käsitellä tietyssä aikarajassa. Kaupunginhallitus ei saa tästä valtuuston päättämästä aikarajasta poiketa, joten aloite etenee valtuustoon, jossa voimme palauttaa aloitteen valmisteluun aikamääreellä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 20.5.2015, Vuosaaren eräiden kortteleiden ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12295, Karavaanikadun korttelit)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-05-11_Khs_19_El_9345F9B7-3731-48E5-9ED6-CDA622505B6A_Liite_pdf
Mainiota! ”Tyhjä hotellitontti ja tyhjä toimistotontti Rastilan metroaseman vieressä muutetaan asuintonteiksi. Asukkaita tulee lisää noin 500. Oikeastaan käsittämätöntä että tontit noin likellä metroasemaa ovat yhä olleet tyhjänä.

2 V 20.5.2015, Vuokrausperusteet omakotitalotonteille

ok. 60 omakotitalotonttia, tontit myös varataan.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 2015
4 Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen luottamushenkilöille 2015

ok. Olen oppinut tavoille enkä enää purnaa kultaisten mitalien jakamisesta kuin ihan vähän vaan. Alle kymmenen luottamushenkilöä ja ansioitunutta kansalaista palkitaan. Tämän lisäksi noin 500 kaupungin työntekijää saa tunnustuksen.

6 Lähiöprojektin toiminnan jatkaminen 1.1.2016 alkaen ja toimintakertomus 2014
7 Lähiörahastosta vuonna 2015 rahoitettavat hankkeet

Pöydälle sosialidemokraattien pyynnöstä.

8 Eläintarhan johtokunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 21. – 22.8.2015

Esittelijä poisti esityksen listalta ja tuo ensi viikolla uudestaan. Selvitetään miksi myös yksi varaedustaja olisi lähdössä matkaan – tosin omakustanteisesti.

9 Lainan myöntäminen Maanviljelyslyseon osakeyhtiölle

ok. Helsingin yhteislyseon julkisivun ja ikkunoiden perusparannukseen 1,95 miljoonan laina. Yksityinen koulu ja lukio.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupamääräysten tarkastamisesta

ok. Kellosaaren kaasuturbiinilaitos on hätävarayksikkö, jota käytetään vuosittain vain noin 5-20 tuntia. Toteamme että ympäristöluvassa edelletytetyt meluselvitykset on tehty ja todetaan että voimala ei aiheuta merkittävää meluhaittaa asumiselle. (Tämä on siis se Kaapelitehtaan vieressä oleva voimala.)

2 Lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolle Finavia Oyj:n hakemuksesta meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla

ok. Lausuimme että Helsinki-Vantaata tulee kehittää ja 55db Lden melualue ei oikeastaan ulotu Helsingin puolelle.

3 Lausunto erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa

Muutosesitysten vuori!

Esityksessä lähdettiin ajatuksesta että HSL:n tulisi myöntää alennuksia vain liikennepoliittisin tai liikenneturvallisuuteen perusteluihin nojaten. Kaupunginhallitus käänsi ajatuksen toisin päin – totesimme että ”Liikennepolitiikka on laaja kokonaisuus. Liikennepoliittiset tavoitteet kytkeytyvät esimerkiksi sosiaalipoliittisiin, koulutuspoliittisiin ja ilmastollisiin näkökohtiin.”

Tämän lisäksi kaupunginhallitus vielä erikseen tuki lastenrattaiden kanssa matkustavien lippujen ilmaisuutta, sokeiden, pyörätuolilla liikkuvien ja liikkumisessa erityistä tukea tarvitsevien matkustajien nykyisiä alennuksia ja koululaisryhmien liikkumista päiväsaikaan. Vanhuslipuistakin toivottiin aikarajaa yhä tarkasteltavan.

Linjakasta tämä ei ole, mutta eipä alkuperäinenkään päätös loppujen lopuksi nojannut vain liikennepolitiikkaan. Alkuperäisen esityksen seniorilipun perustelut ovat enemmän sosiali- kuin liikennepoliittisia.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

Pöydälle. Nyt on tarkoitus tehdä periaatepäätös jonka pohjalta laaditaan hankesuunnitelmaesitys, joka sitten tuodaan erikseen päätöksentekoon.

Hankkeelle on hyvä perustelut. Teknisen alan virastot sijaitsevat tällä hetkellä yli kymmenessä kiinteistössä ympäri kaupunkia. Hajasijoitus ei edistä yhteistyötä eikä asiakaspalvelunkaan tavoitteita. Useista erillisistä kiinteistöistä syntyy myös turhia kuluja ja hallintoakin.

Nyt esitetään että virastot sijoittuisivat uudisrakennukseen ns. ”Lihapihalle” Suvilahteen.
https___hepa_hel_fi_uniquesig199e2e1c1219412e1a7e2c89d64aec1d_uniquesig1_Meeting_Liite_8c9f9ac0-5ea3-46ba-8f65-db50274c428b
3 Suunnitteluvaraus Töölön Eläintarhan alueelta Projekti GH Oy:lle Helsinki Garden -hankkeen toiminta- ja toteutusedellytysten selvittämistä ja varmistamista varten

ok. HIFK:n hallille varattiin tontti todella tiukoin ehdoin. Voivat suunnitella, mutta kirkossa kuulutettu halli ei todellakaan tällä varauksella ole. Ja varausehdoissa vaadittu vaihtoehtoinen suunnitelma Nordenskiöldinkadulle kannattaa ottaa tosissaan.