Koko lista liitteineen löytyy täältä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 3.6.2015, Nuorisotoimen johtosäännön uudistaminen

ok. Nuorisotoimen johtosääntöä uudistetaan. Vaikuttaa erittäin hyvältä.

”Nykyisestä toiminnoittain jäsennetystä organisaatiosta luovutaan. Alueellisten palvelujen osasto, keskitettyjen palvelujen osasto ja hallinnollisten palvelujen osasto lakkautetaan tulosyksikköinä.

Nykyisen kolmen osaston mallin tilalle perustetaan neljään osastoon rakentuva aluejakoon pohjautuva organisaatio, jossa vastuut ja resurssit jaetaan alueellisiksi osastoiksi. Tavoitteena on ollut luoda matala ja selkeä linjaorganisaatio”.

www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-05-18_Khs_20_El_F8D51A8A-6582-4D85-93DA-FC6C0AFBCCF4_Liite_pdf
Erityisesti sydän läikähti kun jo esittelytekstissä ymmärretään tehtävä näin:

”Nuorisoasiainkeskuksen uusi suunta tarkoittaa, että kaikille nuorille riippumatta asuinalueesta taataan mahdollisimman samanlaiset mahdollisuudet olla ja tehdä sitä mitä he haluavat ja tarvitsevat. Tosiasiallinen tasa-arvo edellyttää, että eri puolilla kaupunkia noita samoja mahdollisuuksia taataan keskenään erilaisilla tavoilla ja että tehdään enemmän niiden kanssa jotka tarvitsevat enemmän.”

Lisäksi mukava huomata että uudistus ei pysähdy vain uuteen johtosääntöön, vaan myös toimintatapoja on tarkoituksena modernisoida:

Nuorisoasiainkeskuksen tarkoituksena on, että osastopäälliköille luodaan tehtäväkierto siten, että he esimerkiksi 4-5 vuoden välein vaihtavat vastuullaan olevaa osastoa. Tällä pyritään ehkäisemään osastojen eriytymistä.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Natura Viva Oy:n lainahakemus

ok. 150 000 euron laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta melontakeskuksen rakentamista varten.

5 Eläintarhan johtokunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 21. – 22.8.2015

ok. Esittelijä veti esityksen viime viikolla pois kun lautakunnan varajäsen olisi halunnut lähteä omakustanteisesti mukaan johtokunnan virkamatkalle. Tälle ei nyt anneta oikeutta osallistua. Tämä on normaali toimintatapa.

6 Lähiöprojektin toiminnan jatkaminen 1.1.2016 alkaen ja toimintakertomus 2014
7 Lähiörahastosta vuonna 2015 rahoitettavat hankkeet

ok. Lähiöprojekti on toiminut vuodesta 1996 tarkoituksena kehittää lähiöitä monihallinnollisesti. Hankkeita toteuttavat useat eri virastot ja myös yhteistyössä. Nyt esitetään että lähiöprojektia jatkettaisiin seuraavat kaksi vuotta, jolloin sen ”normaali” neljän vuoden toimintakausi synkkautuisi valtuustostrategian kanssa.

Lähiöprojekti on erinomainen, mutta osa hankkeista on kyllä sellaisia että ihmettelen hiukan mikseivät ole joko virastojen ydintoimintaa. Miten esim. Sote-viraston ”Infonäytöt �hyvinvoinnin� ja �terveyden�edistäjinä” erityisesti parantaa lähiöiden toimivuutta? 400 000 euroa infonäyttöjen kehittämiseen? Samaten Maunulan tulevaan monitoimitaloon hankitaan toiminnallista teknistä laitteistoa lähiöprojektin puitteissa 400 000 eurolla. Eivätkö nämä laitteet kuulu olennaisesti talon toiminnallisuuteen? Tämä ei ole lisäystä, vaan osa ydintoimintaa. Hyvää sellaista, toki.

EDIT: Noita infonäyttöjä ei siis olla tukemassa.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi koululaisten iltapäivätoiminnasta

ok. Kyseessä Vihreä ”ryhmäponsi” vuoden 2015 talousarviosta päätettäessä. Haluisimme että ”selvitetään mahdollisuudet järjestää 1.‒2.-luokkalaisten iltapäivätoiminta kysyntää vastaavasti.” Ponsivastaus kertoo mitä on tarjolla.

2 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyörätelineiden hankkimisesta Lauttasaaren ala-asteelle

ok. Opetuslautakunta puolsi telineiden hankkimista ja Myllykallion toimipisteen pihalle rakennetaan pyörätelineet 200 polkupyörälle aloitteen mukaisesti.

3 Korkeasaaren eläintarhalle osoitettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottaminen

ok. Annetaan Korkeasaarelle oikeus ottaa vastaan 100 000 euron lahjoituksia tai testamentteja.

4 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä

ok. Taidelukioissa opiskelee noin 5%, liikuntalukiossa 2%, luonnontiedelukioissa noin 1,5% sekä kielilukioissa ja kansainvälisissä lukioissa noin prosentti lukio-opiskelijoista. Selvityksessä esitetään erityistehtävälukioiden toiminnan jatkuvan. Helsinki suhtautuu esityksiin myönteisesti.

Ehkä suurin muutos nykyiseen verrattuna on rahoituksen muuttuminen suoritusperustaiseksi.

Lausunto kritisoi esitystä ”kehittämis- ja koulutustehtävälukioiden verkoston perustamisesta”. Se sotkee esitetyssä muodossaan kunnallista itsehallintoa ja yliopistoja ja korkeakouluja koskevaa lainsäädäntöä. Myös viiden vuoden määräaikaa pidetään lyhyenä. Itse kritisoisin lisäksi myös sanan ”innovaatiokeskus” käyttöä ylipäätään. :)

Itse kirjoitin – jestas sentään – 18 vuotta sitten Savonlinnan taidelukiosta, ja kieltämättä erityislukiolla oli ratkaiseva rooli myöhemmissä elämän käänteissä. Hyvä että näistä pidetään kiinni.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.6.2015 lukien

ok. Osa viroista määräaikaisia sillä hallitus on päättänyt, että perustoimentulotuen laskenta ja maksatus siirtyvät vuoden 2017 alusta Kelan tehtäväksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Henrik Nyholmin toivomusponsi Petter Wetterin tien kevyen liikenteen osuuden nimeämiseksi

ok. Esittelijän ja nimistötoimikunnan mielestä uudelleennimeämiselle ei ole perusteita.

2 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Koivusaaren ja sitä ympäröivän vesialueen osayleiskaavan hyväksymistä koskevassa asiassa (nro 12180)

Koivusaaren kaavasta tehty kaksi valitusta. Perinteiden mukaisesti vastaamme: ”Valituksissa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella osayleiskaavapäätös tulisi kumota.”.

3 Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

ok. Nyt on tarkoitus tehdä periaatepäätös jonka pohjalta laaditaan hankesuunnitelmaesitys, joka sitten tuodaan erikseen päätöksentekoon.

Hankkeelle on hyvä perustelut. Teknisen alan virastot sijaitsevat tällä hetkellä yli kymmenessä kiinteistössä ympäri kaupunkia. Hajasijoitus ei edistä yhteistyötä eikä asiakaspalvelunkaan tavoitteita. Useista erillisistä kiinteistöistä syntyy myös turhia kuluja ja hallintoakin.

Nyt esitetään että virastot sijoittuisivat uudisrakennukseen ns. ”Lihapihalle” Suvilahteen.
https___hepa_hel_fi_uniquesig199e2e1c1219412e1a7e2c89d64aec1d_uniquesig1_Meeting_Liite_8c9f9ac0-5ea3-46ba-8f65-db50274c428b