Tällä viikolla päätetään asukastalot ja liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 7.10.2015, Maantien 101 (Kehä I) parantaminen -hankkeen 3. vaiheen: Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä ja Kehä I välillä Espoon raja – Vihdintie, rakentamista koskevan toteuttamissopimuksen hyväksyminen

ok. Kaupungin osuus maksimissaan 4,3m€. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 25,7m€.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 7.10.2015, Lauttasaaren korttelin 31039 tontin 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12348, Lauttasaarentie 25)

ok. 4-6 kerroksinen kerrostalo Lauttasaarentien varteen, jonka alimpaan kerrokseen tulee linja-autojen kääntöpaikka.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-09-28_Khs_33_El_2DE9F74C-A4B8-4258-B512-D2449E1813B1_Liite_pdf
2 V 7.10.2015, Alppilan lukion perusparannuksen ja uudisrakennuksen hankesuunnitelma

ok. Huhhuh, ei ole halapaa. Kustannukset 23,2 miljoonaa euroa. Remontti myös iso:

Alppilan yläaste ja lukio muutetaan peruskorjauksen yhteydessä lukioksi. Rakennuksessa tehdään laaja talo- ja rakennustekninen perusparannus.

Rakennuksessa ei ole aikaisemmin tehty kattavaa peruskorjausta. Sisäilmaongelmia aiheuttaneita alapohjakorjauksia joudutaan jatkamaan vielä tässä hankkeessa. Rakennuksessa joudutaan tekemään myös runsaasti haitta-ainepurkuja.

Nykyinen liikuntasaliosa puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, koulun tarpeisiin riittävä liikuntasali. Keittiö uusitaan ja laajennetaan. Rakennukseen joudutaan tekemään kaksi hissiä.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Kalasataman Sompasaaren uuden asuntoalueen kunnallistekniikan rakentamisen rahoitusavustuksen hakeminen ja toteutusasiakirjan hyväksyminen 2015

ok. 3 miljoonan euron avustushakemus Sompasaaren kunnallistekniikan rakentamiseen.

5 Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan tilapäinen laajentaminen

Euroopan laajuinen pakolaiskriisi ei ole helpottamassa, joten Helsinki laajentaa vastaanottokapasiteettiaan. Vuoden 2016 loppuun asti käyttöön otetaan Koskelan vanha sairaala sekä Metsälän Kaukokiidon motelli. Kapasiteetiksi muodostuu näin 1286 vastaanottopaikkaa entisen 446 sijaan ja lisäksi 40 säilöönottopaikkaa. Helsingissä on tällä hetkellä hiukan alle 3000 turvapaikanhakijaa, mutta hakijoita pyritään siirtämään myös muiden kaupunkien vastaanottokeskuksiin. Samalla otetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen 17 työntekijää.

Helsinki kantaa vastuunsa ja nyt olisi aika myös kaikkien muiden Uudenmaan kuntien kantaa omansa.

6 Asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely

Kaikkia asukastaloja ei voida jättää järjestöjen vastuulle. Verkosta tulisi kehittää alueellisesti nykyistä kattavampi ja lisäksi pitäisi miettiä asukastilojen roolia jalkautuvassa sosiaalityössä ja yhteistyöedellytyksiä nuorisotoimen ja muiden hallintokuntien kanssa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi: Helsingin yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin käyttäjämäärien arviointi

ok! Kas tässä ensimmäinen ponsi, jonka muistan johtaneen konkreettiseen etenemiseen asiassa!

”Kaupunkisuunnitteluviraston tekemän uuden arvion mukaan pohjoisen sisäänkäynnin avaaminen vähentäisi Liisankadun suuntaan kävelevien matkaa noin 250 m, ja matka-aika säästö olisi noin 3,5-5 min. Uusi sisäänkäynti mahdollistaisi alle 600 metrin kävelyetäisyyden lähes koko Kruunuhakaan. Ehdotettu sisäänkäynti on matka-aikasäästöinä arvioiden yhteiskuntataloudellisesti kannattava nykyisillä matkustajamäärillä.”

Ja ihan arkijärjelläkin funtsien tää olisi varmasti mainio juttu. Metrosta voisi nousta suoraan Liisankadun alkupäähän. Krunikan palvelutaso nousisi selvästi.

1 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksyminen

ok. Laajapohjaisesti valmisteltu ohjelma, joka pääpiirteittäin näyttää oikein hyvältä. Ehdotetaan perustettavaksi liikenneturvallisuusryhmä tai -verkosto, joka koordinoisi liikenneturvallisuuden kehittämistä yli hallintokuntien ja yhteistyössä myös mm. Poliisin jne. kanssa.

Liikenneturvallisuus on parantunut huikeasti erityisesti liikennesuoritteen kasvu huomioiden.

Liikenneturvallisuus on parantunut huikeasti erityisesti liikennesuoritteen kasvu huomioiden.


Mielenkiintoista että:
– Kiertoliittymän rakentaminen vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia 60–70 %.3
– Automaattinen nopeusvalvonta vähentää henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia 30–50%