Tällä viikolla kaupunginhallituksen listalla kaupunginjohtajan talousarvioesityksen lisäksi, Myllypuron koulujen hallinnollinen yhdistäminen ja pöydältä Kruunusillat. Koko lista liitteineen löytyy täältä

2 V 11.11.2015, Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018
3 V 11.11.2015, Vuoden 2016 tuloveroprosentin määrääminen
4 V 11.11.2015, Vuoden 2016 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Kaupunginjohtajan esitys ensi vuoden talousarvioksi. Kuten Hesarikin kertoi on pöydällä tiukka esitys. Esitys jää useammaksi viikoksi pöydälle ja ryhmät aloittavat neuvottelut viikolla 44. (Hesarin videoesitys muuten huomattavan onnistunutta numeroiden visualisointia mielestäni.)

Tuloveroprosentin esitetään pysyvän ennallaan ja kiinteistöverot pysyisivät ennallaan Vuonna 2016 kiinteistöveroprosentit ehdotetaan pidettäväksi samoina kuin vuonna lukuun ottamatta voimalaitosten kiinteistöveroprosenttia, joka ehdotetaan korotettavaksi lain sallimalle uudelle ylärajalle 3,10 %:iin. Tämä tarkoittaa käytännössä siis vain Helenin voimaloita. Kokoaisuudessaan ko. kiinteistöveron tuotto noin miljoona euroa, joten korotuksen merkitys kaupungin 220 miljoonan euron kiinteistöverotuotosta vähäinen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 4.11.2015, Palmia -liikelaitoksen johtosäännön muuttaminen
800px-Palmian_logo.svg
ok. Palmia-nimi siirtyy yhtiön haltuun liikelaitokselta. Palmia-nimi on yhtiölle merkityksellisempi kuin kaupungin sisäisenä toimijana olevalle liikelaitokselle

SIVISTYSTOIMI

1 V 4.11.2015, Myllypuron ala-asteen ja yläasteen hallinnollinen yhdistäminen
Banners_and_Alerts_and_Myllypuron_Koulu_–_Google_Maps
ok. Opetuslautakunnan yksimielisen päätöksen mukaisesti Myllypurossa ala- ja yläasteet yhdistetään hallinnollisesti. Päätöksellä ei haeta säästöjä, vaan parempaa koulua Myllypuroon. Esittelijän mukaan:

Yksi koulu tukee ja vahvistaa Myllypuron asukkaiden alueellista identiteettiä ”meidän alueen koulu” -hengessä. Yksi koulu helpottaa alueen eri toimijoiden verkoston (3. sektori ja muut hallintokunnat) toimintaa lapsen kehityksen tukemisessa, koska toimintaa voidaan suunnitella pitkäjänteisesti yhden koulun kanssa.

Yläasteen rakennus ja ala-asteen päärakennus sijaitsevat vierekkäisillä tonteilla. Ala-asteen Neulapadontien sivutoimipiste sijaitsee noin 700 metrin päässä pääkoulusta. Myllypuron yläasteen rakennuksen laajentaminen on investointiohjelmassa vuosina 2018–2019. Jos valtuusto hyväksyy koulujen hallinnollisen yhdistämisen, opetusviraston tarkoituksena on nykyisen yläasteen rakennuksen laajentamisen jälkeen luopua ala-asteen Neulapadontien toimipisteestä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 4.11.2015, Kumpulan korttelin 24960, tontin 24962/3 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12336, Gadolininkadun eteläpuoli)
Banners_and_Alerts_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-10-19_Khs_36_El_294E9DCA-8680-46ED-AA94-B7FC3DE9A4CF_Liite_pdf
ok. Kumpulan kampuksella sijaitsevan Helsingin yliopiston kemian laitoksen tontin rakentamattomat osat muutetaan asuinkortteleiksi. Asuntoja noin 350-400 asukkaalle.

3 V 4.11.2015, Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 12305)
4 V 4.11.2015, Kruunusiltojen liikennesuunnitelma välillä Kruunuvuorenranta-Kalasatama (Nihti)www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-10-12_Khs_35_El_7A8A0D8C-481E-433A-B2AC-E379CF6F2811_Liite_pdf
ok. Kruunusiltojen liikennesuunnitelma ja asemakaava. Hankepäätös sillan rakentamisesta tehdään 2016 puolella. Silta tekee Kruunuvuorenrannasta osan kantakaupunkia, tuo uuden yhteyden Korkeasaareen, helpottaa Metron kapasiteettipulmia, maksaa suurilta osin itse itsensä maanarvon nousulla, lisää joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta, tuo uuden pyöräilyn pääväylän. Ja tuo Helsingin siluettiin yhden uuden upean maamerkin.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lainan myöntäminen Calcio Oy:lle

ok. Puistolan Urheilijoiden kuplahalliin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastovaroista 120 000€.

4 Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen

ok. Joko tämä saataisiin aikaan? Perussuomalaisilta puuttui yhä nimi viime viikolla… Me Vihreät esitämme varapuheenjohtajaksi Anna Moringia ja hänelle varajäseneksi Lena Sjöbergiä.

SIVISTYSTOIMI

2 Lausunto Helsingin teatterisäätiön ehdotuksesta säätiön sääntöjen muuttamisesta

ok. Uusi säätiölaki ei mahdollista säätiön toimielimenä edustajistoa. Esityksen mukaan se lakkautettaisiin. Tämä on erittäin tervetullut toimenpide, teatterisäätiön edustajisto on ollut tyystin turha luottamuselin. Hallitus riittää mainiosti. Vielä kun säätiön rahoitus alistettaisiin kulttuurikeskukselle kuten muidenkin teatterien…

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa

ok. 254 potilasta oli odottanut hammaslääkärille pääsyä yli puoli vuotta, tätä selvitetään ELYlle ”teknisellä syyllä” ja todetaan että tällä hetkellä odotusaika kiireettömään hoitoon on 3-4 kuukautta, vaikka kiireettömän hoidon kysyntä on vuoden aikana kasvanut yli 20 % viime vuodesta ja että Helsingin hammashoidolla on vuosittain noin 150 000 potilasta.