Tällä viikolla mielenkiintoisimmat asiat tapahtuvat kaupunginhallituksen jaostoissa. Johtamisen jaosto käsittelee maanantaina ensimmäistä kertaa Jussi Pajusen esitystä Helsingin uudeksi johtamisjärjestelmäksi ja konsernijaosto puolestaan käsittelee Helenin tulevaisuuden skenaarioita – eli mm. Hanasaaren sulkemista.

Kaupunginhallituksella rutiinikokous. Kiinnostusta ehkä vähän herättää lausunto arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin kaavailluista tulorajoista. Helsingin vastaus suorastaan erinomainen.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 V 4.11.2015 Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle

ok. 6,3 miljoonaan laina Stadionin perusparannus-ja uudistamishankkeen suunnittelu-ja rakennuttamistöihin.

4 V 4.11.2015, Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa

ok. Viime keväänä kaupunginhallitus puolsi 400-vuotiskotisäätiön toiminnan lakkauttamista. Nyt asia on etenemässä valtuustoon. Asuntokanta siirretään Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön.

400-vuotissäätiö on valtuuston vuonna 1950 perustama säätiön, jonka tehtävänä on ollut parantaa vähävaraisten vanhusten asunto-oloja. Vuokrataloja on tätä nykyä seitsemän. Säätiö on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin ko. talojen tulevien peruskorjauskustannusten vuoksi. Näihin ei oltu varauduttu vuokrissa kun sosiaalisista syistä on peritty alhaista vuokraa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 4.11.2015, Taka-Töölön korttelin 464 tontin 15 asemakaavan muuttaminen (nro 12315, Pohjoinen Hesperiankatu 15)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-10-26_Khs_37_El_4B6E9A8A-E0F0-4210-89B4-8816F02EA8C7_Liite_pdf
ok. Talo osittain asuinkäyttöön (2 450 k-m²). Muuten rakennus (yhteensä 13 000 k-m²) pysyy liiketilakäytössä. Rakennus ja sen arvokkaat sisätilat suojellaan.

2 V 4.11.2015, Suurmetsän korttelin 41129 tontin 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12339, Suovaniityntie 21-23, Heikinlaakso)

Pari pientaloa Heinkinlaaksoon.

3 V 4.11.2015, Kiinteistönkaupan esisopimus ja lopulliset sopimukset Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevien tonttien ja tontinosien myymiseksi (Espoo, Kaitaa, korttelit 31106 ja 31098)

ok. Helsinki myy Espoossa omistamansa tontin. Kauppahinta koko alueesta on noin 16 miljoonaa euroa. Espoon kaupungille maksetaan maankäyttömaksuina noin puolet kauppahinnasta.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Tankovainion asuntoalueen esirakentamiseen

ok 2,6 miljoonaa euroa esirakentamiseen.

5 Oikaisuvaatimus vuoden 2014 tulospalkkioiden maksamista koskevaan päätökseen sosiaali- ja terveysvirastossa

Sote-viraston pääluottamusmiehet vaativat tulospalkkioita vuodelta 2014. Vastauksessa todetaan että kun rahoituksen pitää löytyä viraston raamin sisältä, ja raami ylittyi, ei tulospalkkioita voida maksaa, eikä tulospalkkioiden maksamiseen myönnetä ylitysoikeutta. Lisäksi todetaan että kertapalkkioita on vuonna 2014 maksettu henkilöstölle lähes 295 000 €.

Vähän kimurantti kysymys, sillä toisaalta sote-viraston budjetin voi katsoa myös olevan enemmän tai vähemmän tietoisesti alibudjetoitu, jolloin budjetti tulee aina paukkumaan, ja näin ollen sote-viraston työntekijät jäävät muiden hallintokuntien työntekijöihin verrattuna eriarvoiseen asemaan.

SIVISTYSTOIMI

1 Osastopäällikköjen ottaminen nuorisoasiainkeskuksen kolmen nuorisotyön osaston osastopäälliköiden virkoihin
2 Tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön viran täyttäminen

ok. Mikko Vatka, Heidi Hållman ja Katri Kairimo osastopäälliköiksi nuorisoasiainkeskukseen ja Ari jaakkola tilasto- ja tietopalvelupäälliköksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto ympäristöministeriölle asukkaiden valintaa arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin koskevasta asetusmuutoksesta

OK! Lukekaa koko lausunto! Nyt on erinomaisen suorasukainen lausunto ministeriön tulorajakaavailuista.

Helsingissä tulorajojen tarkistamisvelvoitteen piiriin ehdotetun asuntokannan koko on niin suuri, että tulorajojen tarkistaminen myös vaihtojen yhteydessä edellyttäisi merkittävää työvoiman lisäystä ja merkittäviä kuluja tietojärjestelmiin, lisääntyvää hallinnollista työmäärää ja kustannuksia verrattuna mahdolliseen ja hyvin vaikeasti mitattavissa olevaan hyötyyn.

Kaupunginhallitus katsoo, että asetuksen muutoksella luotaisiin kuntalaisille uusi kannustinloukku ja vahvistettaisiin asuinalueiden sosiaalista eriytymistä. Helsingin kokemusten mukaan suuri osa sellaisista ARA-vuokra-asuntojen asukkaista, joilla on mahdollisuus siirtyä joko asumisoikeusasuntoon tai omistusasuntoon, myös sen tekevät.

Ehdotettu asetusmuutos ei ole perusteltu myöskään sen vuoksi, että se lisäisi -hallitusohjelman vastaisesti – suurten kaupunkien byrokratiaa asukasvalinnoissa, joissa aika tulisi käyttää hyödyllisemmin eli vuokra-asuntojen välittämiseen ja asiakkaiden palvelemiseen.

Tulorajojen poistolla vuonna 2008 ei selvitysten mukaan ollut merkittäviä vaikutuksia. Ympäristöministeriön tutkimuksessa on verrattu vuokralaisten tulojakaumaa vuosina 2005 ja 2011. Asukasrakenteessa on tapahtunut pieni siirtymä pienempituloisten suuntaan. Pääkaupunkiseudulla kahden alimman tuloluokan osuus on kasvanut kuudessa vuodessa 32:sta 34 prosenttiin.

2 Rakennuskiellon pidentäminen eräillä Suomenlinnan alueilla (piirustus nro 12362, Vallisaari, Kuninkaansaari, Pukkisaari, Reimarisaari, Kukipaasi ja Haminasalmenpaasi)

ok. Vallisaaren ja Kuninkaansaaren avaamisen valmistelua varten rakennuskielto.