Tällä viikolla kolme enemmän keskustelua herättävää asiaa: lausunto IHA-alueuudistuksesta, Kruunusiltojen viestintä ja sote-viraston asiakas- ja potilasmaksujen korotukset. Tai siis se että niitä ei koroteta. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 3.2.2016, Varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen valinta
2 V 3.2.2016, Tietotekniikkajaoston varajäsenen valinta
3 V 3.2.2016, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kahden jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

Jani Moliis lähti Ruandaan parantamaan maailmaa ja hänen tilalleen täytyy valita vihreä edustaja varhaiskasvatuslautakuntaan ja tietotekniikkajaoston varajäseneksi. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa puolestaan tapahtuu muutoksia viime viikon loikkauksen vuoksi – Johanna Sydänmaa siirtyi vihreisiin Kokoomuksesta ja hyppää kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa näin tuolilta toiselle.

4 V 3.2.2016, Periaatepäätös Helsingin kaupungin lausunnosta sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

Valtuustokauden ehkäpä suurin yksittäinen asia, joka menee vielä valtuustonkin keskusteltavaksi 3.2., palaten sieltä sitten kaupunginhallitukseen 8.2.

Lausunto on lähtökohtaisesti kriittinen. Maakuntajakoon perustuva itsehallintoalueratkaisu ei palvele metropolialueen kehittämistä eikä Helsinki ei näe tarkoituksenmukaiseksi tässä yhteydessä myöskään siirtää muita kuntien tehtäviä kuin soten itsehallintoalueille.

Mukana on myös ajatus pääkaupunkiseudun Uuttamaata pienemmästä rajauksesta:

”Laajan maakunnallisen ratkaisun sijasta vahvemman ja luontevamman itsehallintoalueratkaisun pohjan muodostaa metropolialueen pohjalta muodostettava maakuntaa suppeampi itsehallintoalue. Metropolialueen toiminnallisen kokonaisuuden yhteisinä haasteina ovat mm. laaja väestöpohja, tiivis kaupunkirakenne, ratakäytävät ja näihin tukeutuva palveluverkko.

Metropolialueen itsehallintoalueen mahdollisuutta voidaan tarkastella täydentämällä pääkaupunkiseudun neljän kaupungin ydinaluetta mm. yhdyskunta- ja väestörakenteeseen perustuvilla kriteereillä. Kokonaisuuden
lähtökohtia voidaan etsiä nykyisten HSL- ja HYKS-yhteistyötä tekevien kuntien joukosta, joista HSL-kuntayhtymän muodostaa seitsemän kuntaa ja HYKS-alueen kuusi kuntaa.

Hallitusohjelman tulevaisuuden kunta linjausten pohjalta on perusteltua tarkastella aluelinjausta metropolialueella uudelleen ja ottaa tarkasteltavaksi metropolialueen itsehallintoalueen malli.”

Vastaukset ministeriöiden kysymyksiin luettavissa täältä.

3 Helsinki-mitalien valmistaminen

Arvonlisäverottomasti neljän vuoden aikana 1,4-1,9 miljoonaa euroa. Tarjous on valittu hinnan perusteella.

Tämmöisiä präniköitä.

Tämmöisiä präniköitä.


6 Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2016

ok. Ikuisuusluontoisia avustuksia mm. ay-liikkeelle. Kahden eniten tukea saavan työntekijäjärjestön osalta tukea on laskettu 10 %. Perusteluna on siirtyminen jäsenmääräperusteiseen avustamiseen. Valitettavaa että Iceheartsin hakemus ilmeisesti myöhästyi, olisin mieluusti tukenut heidän toimintaansa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Jätkäsaaren vanhan kaatopaikan kunnostamiseksi

Eipä tule halpaa tästäkään. Vuosina 1936–1943 Jätkäsaaren rantaan dumpattiin yhteensä noin 115 000 m³ ja vielä 1950-luvulla vähän lisää. Pilaantuneita maa-aineksia on arvioitu olevan kaatopaikkakerrosten yläpuolella noin 30 000 m³, kaatopaikan ulkopuolella pohjavedenpinnan yläpuolella noin 40 000 m³ ja alapuolella noin 10 000 m³.

4 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Kruunusillat, viestintäpalvelut, kilpailutuksen periaatteet

Yhä olen sitä mieltä että hankkeen kilpailutuksen kriteerit ovat liian tiukat ja voisimme saada enemmän tarjouksia, jos lähtökohtaisesti ei vaadittaisi viiden vuoden kokemusta nimenomaan infraviestinnästä.

Mutta kyllä siltahanke ja siihen liittyvät raitiolinjat viestintää tarvitsevat. Ja kymmenelle vuodelle jaettuna 1,2 miljoonaa ei ole loppujen lopuksi kovin paljon.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasmaksujen periminen v. 2016 alkaen

Sote-puolen asiakas- ja potilasmaksuja on aina nostettu kaupunginhallituksen vuonna 2000 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti lain ja asetuksen sallimaan maksimiin. Käytännössä maksuja on indeksikorjattu vuosittain. Tänä vuonna maksuja kuitenkin nostettiin hallituksen päätöksestä indeksin (n. 1,5%) lisäksi 27,5%, jolloin kokonaiskorotus on noin 29%. Näin suuri korotus vaatii uutta pohdintaa ja päätöksen. Business as usual tämä indeksikorotus ei ole.

Täysimääräisten korotusten vaikutukset (yhdessä indeksikorotuksen kanssa) olisivat arviolta noin 8,5m€, pelkkien indeksien 0,5m€. Koska suuri osa maksuista on tulosidonnaisia, tulisi lisätulosta suurin suun terveydenhuollon maksuista, jotka ovat ei-tulosidonnaisiaa ja lisäksi maksukaton ulkopuolella. Tämän lisäksi HUS:n valtuuston jo joulukuussa päättämä pidättäytyminen pelkässä indeksinostossa tarkoittaa Helsingin osalta noin 7 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päättänee olla nostamatta maksuja täysmääräisesti ja Helsingin maksut tulevat jäämään maksimia alemmalle tasolle, joten nykyinen linjaus, ”Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten enimmäismäärien suuruisina”, täytynee muuttaa muotoon, jossa niitä nostetaan vain indeksin mukaan myös tulevaisuudessa.

SIVISTYSTOIMI

1 Kaupunginmuseon visuaalisen ilmeen uudistaminen

ok. Pian avautuvat uusi kaupunginmuseo saa samalla uuden ilmeen. Vaikuttaa perusraikkaalta. Liite näemmä ei julkinen, haluavat julkistaa aikanaan.

3 Eron myöntäminen ja uuden varajäsenen valitseminen maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukuntaan

Kyseenalaista huomiota herättänyt Jukka Wallin ymmärsi itse erota Perussuomalaisista ja neuvottelukunnasta.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto liikennevirastolle Pisararadan ratasuunnitelmasta ja esitetyistä muistutuksista

ok. Pisarasta tehtiin neljä erilaista muistutusta. Kaksi töölöläisistä taloyhtiöistä, jotka vastustavat ilmanpoistoaukkoa ja sisääntuloaukon rakentamista kiinteistöön. Lisäksi Kampin keskus haluaa osallistua ulostulon suunnitteluun ja yksityishenkilö olisi halunnut kääntää osan junista jo Pasilassa. Muistutuksiin vastataan ja puollamme ratasuunnitelman hyväksymistä.

Nyt sitten toivotaaan että tämä joskus toteutuisi. En pidättäisi hengitystäni.

3 Kahden tilapäisen arkkitehdin viran perustaminen rakennusvalvontavirastoon (määräaikainen)
4 Tilapäisen rakennusmestarin viran perustaminen rakennusvalvontavirastoon kolmen vuoden määräajaksi (määräaikainen)

ok. Rakennusvalvontavirastosta on lähivuosina eläköitymässä paljon väliä. Jotta ”katkeamaton osaaminen” voidaan varmistaa, on tarve värvätä määräaikaisiä työntekijöitä. Rakennusvalvontavirasto on nettobudjetoitu, eli voivat hoitaa virat omarahoitteisesti.