Kaupunginhallituksessa on paraikaa pöydällä HIFKin Helsinki Garden -hanke. Olen itse suhtautunut projektiin positiivisesti alusta pitäen – on hienoa että Helsinkiin halutaan investoida ja kyllä HIFK modernin hallin ansaitsee. Tällä kierroksella sitä suunnitellaan Nordenskiöldinkadun varteen ja nyt päätösasiana on tontin suunniteluvaraus.
Cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-06-20_Khs_24_El_57DB99BF-111F-412B-8A12-49AA281901C2_Liite_pdf
Tonttivarauksessakin on kuitenkin muutamia ongelmia. On mielestäni selvää että Pohjoisen Stadiontien länsipuolella oleva puisto on osa Keskuspuistoa – sen verisuoni Töölönlahdelta Auroransillan kautta itse puistoon. Tämä on maanpäälliseltä osin ehdottomasti poistettava varauksesta.

Samaten ongelmallinen on varaus Saharan kentälle. Paitsi että kenttä itsessään on legendaarinen, en oikein voi hyväksyä ajatusta että alueen eri toimijoiden välisiä tilankäyttösuhteita muutettaisiin tuosta noin. Tämäkin tulee maanpäällisin osin poistaa varauksesta ja säilyttää jalkapallokenttänä.
Cursor_and_Untitled__Liite_copy___page_56_of_98_
Hankkeessa on kuitenkin yksi iso muuttuja, josta käytännössä tehdään merkittävä linjapäätös jo ensi maanantaina, vaikka se ei varsinaisesti päätettävänä vielä olekaan: vanhan jäähallin kohtalo. Esitys sanoo siitä näin:

10

Vanhan jäähallin suojelukysymys, purkaminen tai integroiminen Garden Helsinki -hankkeeseen selvitetään arkkitehtuurikutsukilpailun ja asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä.

Vanhan jäähallin mahdollisesta luovuttamisesta varauksensaajalle tai apporttiomaisuutena perustettavalle yhtiölle sovitaan osapuolten kesken erikseen ja siitä päättää kaupungin toimivaltainen elin.

Vaikka esitys antaa hankkeelle vapaat kädet hallin suhteen, olen antanut itseni ymmärtää että Garden Helsinki -hankkeen vetäjät aikovat ohjata suunnittelua suuntaan, jossa vanha halli säilyy. Pääasiallinen perustelu on kuulemma se että kun kaupunginmuseo suhtautui purkamiseen kriittisesti, hidastaisi purkuprosessi suojeluriitoineen hanketta ja lisäisi siihen ylipäätään merkittävän epävarmuustekijän. Helsingin Sanomissa kaupunginmuseon edustaja sanoi seuraavasti 4.3.2016:

”Meidän mielestämme hallirakennus pitäisi suojella. Jääkiekon historia Suomessa on aika lyhyt ja tämä on toinen jäähalli, joka Suomeen on koskaan rakennettu. Hallilla on myös omat arkkitehtoniset arvonsa”, sanoo kaupunginmuseon tutkija Johanna Björkman.

Aivan näin suoraviivaista tämä ei kuitenkaan ole. Kaupunginmuseo ei päätä suojelusta yksin. Se voi tehdä asiasta esityksen, mutta lopullinen suojelupäätös kuuluu poliitikoille. Ei tätä kaupunkia voi kokonaisuudessaan museoida. Valitettavaa on että jo pelkkä suojelun mahdollisuus vaikuttaa näin rajusti suunnitelmiin! Ei sen näin pidä mennä.

Vaakakupissa rakennuksen arkkitehtonisten arvojen kanssa ovat mm. rakennuksen käytettävyys, tarve, korjaamisen kustannukset ja vaikutukset myös Garden Helsinki -hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen – etenkin jos rajaamme tonttia toisaalla pienemmäksi.

Kaupunginhallituksen listan liitteenä on Kiinteistöviraston tilakeskuksen tekemä selvitys jäähallin uusiokäyttövaihtoehdoista. Sen mukaan Garden Helsingin toteutuessa hallin vaatima rakentamiskustannusarviot liikkuvat 40 – 80 miljoonan euron välillä ja investointilaskelman nettonykyarvot 30 ja 100 miljoonan euron välillä. Nämä ovat todellisia kustannuksia. Kustannuksia, joista suojelua esittävän kaupunginmuseon ei tietenkään tarvitse välittää, mutta kaupunginhallituksen tulisi.

Lisäksi:

”Missään vaihtoehdoista 1 – 4 ei rakentamiskustannusten aiheuttamaa investointitarvetta kyetä kattamaan toiminnan tuotoilla, vaan tähän tarvittaisiin erillistä rahoitusta. Mitkään tutkituista vaihtoehdoista eivät suoraan vähennä kaupungin investointitarvetta suunnitteilla olevaan muuhun liikuntapaikkarakentamiseen.”

Ja kun vanhan hallin alle ei voi rakentaa, sen suojelu osaltaan johtaa kovempiin paineisiin rakentaa juuri mm. Keskuspuistoon. Suunnitellut uusiokäyttötarkoitukset mahtuisivat myös pienempään tilaan, maan alle tai kokonaan toisaalle, jos ne nähdään tarpeellisiksi.

Olen erittäin vahvasti sitä mieltä että vanha jäähalli tulisi purkaa. Se on palvellut Helsinkiä ja helsinkiläisiä hienosti vuodesta 1966, mutta sen korjauskustannukset ovat suuret ja käyttötarve vähenee modernin hallin valmistuessa vierelle.

Kun tiedossa on että kaupungilla ei ole lähitulevaisuudessa, tai vähän pidemmälläkään aikajänteellä liikaa rahaa käytettäväkseen, niin itse käyttäisin sen sata miljoonaa mieluummin vaikka koulujen, teiden tai päiväkotien korjaamiseen ja rakentamiseen kuin vanhentuneen käyttörakennuksen arkkitehtonisiin arvoihin. Meillä olisi yksi riesa vähemmän kaupungin alati kasvavassa korjausvelkataakassa.