Ensi vuoden talousarvio, Gugge, hätämajoitus. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 16.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 – 2019

ok. Valkoista savua havaittu kaupungintalon suunnalla. Ensi vuoden budjettisopu on julkinen huomenna iltapäivällä. Kaupunginjohtajan esityksen tiivistelmä löytyy täältä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 30.11.2016, Guggenheim Helsinki -taidemuseohankkeen toteuttamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Gugggggggennnnnnnheeeeeim. Gugguggeguguguggguggge.
www_hel_fi_static_helsinki_press_guggenheim-muistio_2016_pdf
Vihreällä ryhmällä ei ole ehdotukseen kantaa. Keskustelemme valtuustoryhmässä 16.11. mitä tästä uudesta ehdotuksesta voisi olla mieltä.

Kirjoittanen omasta kannastani blogin. Kaupunginhallituskäsittelystä olen sitä mieltä että mielestäni hanke pitää joka tapauksessa viedä valtuuston keskusteluun. Siis vaikka kaupunginhallitus päättäisi jo hylätä hankkeen. Edellisellä kierroksella hanke pysähtyi kaupunginhallitukseen ja tämä on mielestäni osasyy tähän pitkittyneeseen limboon.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 16.11.2016, Valtuutettujen Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta

Romanien hätämajoitusasia on saamassa ainakin jonkinlaisen välipäätöksen: Diakonissalaitos on ottamassa vastuun hätämajoituksesta ja Helsinki tukee Diakonissalaitosta avustuksella tätä varten. Tilannetta myös tulee seurata aktiivisesti – riittäväthän resurssit aidosti? Kaduille ei saa jättää ketään pakkaseen.

Ja jahka eduskunnan apulaisoikeusasiamies antaa päätöksensä Sosiaali- ja terveysviraston kriisimajoitusohjeistuksesta, ohjeistusta tarvittaessa muutetaan. Tähän siis palattaneen vielä tämän vuoden aikana.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

3 Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä

ok. Länsimetron osalta todetaan että Länsimetro Oy on käynnistänyt oman selvityksensä kustannusnousuista ja kaupunginhallitukselle esitetään että odottelemme sen tulokset ennen kuin käynnistämme mitään muuta selvitystä.

Kaupunginhallitus keskusteli myös siitä kuinka laaja selvitys tulevaisuudessa halutaan.