Tällä viikolla isoimmat asiat äänestykset valinnanvapauslaista, Suvilahden kaasukellon remontin uusi hinta-arvio ja puisto Pukinmäkeen. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 22.3.2017, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Tällä viikolla sitten suuri valinnanvapaus-äänestysralli kaupunginhallituksessa. Vasemmisto tulee tekemään yhtä lukuunottamatta kaikki samat esitykset kuin lautakunnassakin ja demarit tekevät myös omansa. Myös me olemme kollanneet kaupungin lausuntoa suhteessa Vihreiden puoluehallituksen lausuntoon ja harkitsemme muutamaa muutosesitystä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 22.3.2017, Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttaminen (nro 12333)

ok. Vuodesta 2002 suunnitteilla olleen parkkihallin kaava jo nyt 2017 valmiina! 500 parkkipaikkaa.

2 V 22.3.2017, Kyläsaaren opiskelijatalojen ja urheiluhallin asemakaavan muuttaminen (nro 12407)

ok. Diakonia-ammatti-korkeakoululle kaava, joka mahdollistaa opiskelija-asuntojen, asuntojen, hotelli- ja majoitustilojen sekä urheiluhallin rakentamisen Toukorannan kampusalueelle.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-03-13_Khs_10_El_B7765C71-9F15-C515-8557-5A6C08C00000_Liite_pdf
3 V 22.3.2017, Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostuksen hankesuunnitelma

ok. Eipä ole ihan halpaa tämä. Suvilahden tiilisen kaasukellon remontoinnin hinta saattaa nousta jopa 18 miljoonaan euroon. Työ on monivaiheinen ja lopullinen hinta varmistuu vasta kun maapohja on vaihdettu, uusi alapohjarakenne toteutettu ja ulkoseinäkehän perustukset on vahvistettu. Vasta silloin voidaan suorittaa ”seurantasisäilmamittauksia”, jotka kertovat sitten miten paljon sisärakenteesta pitää uusia, jotta tila olisi ihmisten käyttöön mahdollinen.

(Kuva: Riku Kettunen @ Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 )

(Kuva: Riku Kettunen @ Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 )


Kyllähän tuo maksaa. Hiukan hupaisaa on että Elmun tilahanke siirtyi tänne Kaasukelloon kun Telakkarannan kustannukset arvioitiin Kiinteistöviraston toimesta liian korkeiksi – noin 18 miljoonaksi euroksi. Toki tässä on se että Kaasukello on kaupungin vastuulla joka tapauksessa ja kokonaisuutena kaupungille tulee edullisemmaksi kunnostaa yksi kuin kaksi tilaa.

Ja kunnostaa se tosiaan pitää. Ei vain Elmua varten, vaan kyllä tilan tuossa Suvilahden kokonaisuudessa tulee kaupungin omankin edun nimissä olla toiminnallinen eikä vain muistomerkki.

5 V 22.3.2017, Hämeentie 153:n asemakaavan muuttaminen (nro 12303)

Pöydältä. Tästä asiasta on tullut yhteydenottoja taloyhtiön asukkailta. He ovat yllättyneet suunnitelmista rakentaa yhtenäinen talo ja lähes umpikortteli. Asukkaat ehdottavat että sen sijaan rakennettaisiin pistetorni, johon saataisiin sama määrä kerrosneliömetrejä.

Yleisesti pidän umpikortteleista ja korttelipihoista, mutta tässä kohtaa asukkailla on kyllä pointtinsa: kadun varressa on muitakin pistetaloja ja Arabianrannan talot ”aukeavat” merelle päin. Poikkeuksellista riidatta kaupunginhallitukseen saakka saapuneen kaavan palauttaminen kyllä olisi.
Hämeentie_153_havainnekuvat_jpg

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 22.3.2017, Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle
Laitoshuolto, eli ”puhtaanapito-, tekstiilihuolto-, vuodehuolto- ja avustavia ruokahuoltopalveluja” yhdistetään HUS:n laitoshuoltoon. Näin kerrotaan saatavan synergiaetuja.

Sote-lautakuntaa puhutti Helsingin henkilöstön työsuhdeasuntojen kohtalo. Kaupunginhallituksen esityksessä ne mainitaan seuraavasti: ”Henkilöstön asemaa koskevissa neuvotteluissa on otettu huomioon palvelussuhdeasumisesta hyväksytyt periaatteet.”. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa täytyy kysyä.

Yhteensä siirtyvää henkilöstöä on noin 600 henkeä.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Vastaus valtiovarainministeriölle Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraportista

ok. Tiedättekö, tai siis ettehän te tiedä, kun toimii ammatikseen muusikkona, tulee usein ihmeteltyä itsekin että onpa tämä oma homma välillä outoa. Sitä töräyttelee torvella improvisaatioita metsässä tai editoi surinaa ja piipitystä johonkin taustalle ja joku ainakin joskus maksaa palkkaakin. Sitten sitä ajattelee että kaikki muut aikuiset ihmiset ovat hienoissa toimistoissa tekemässä oikeita töitä ja siellä taulukkolaskevat ja kaikkea. Ollapa sellaista oikeaa työtä!

Ja sitten törmää tämän ”Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraportti” -tapaisiin julkaisuihin. Julkaisusta löytyy mm. syvällinen viisaus että tulevaisuudessa:

Toimivan arjen perusedellytyksiä elinvoiman näkökulmasta ovat myös toimiva tie-, vesijohto-, kaukolämpö-, ja viemäriverkosto, jätehuolto, sähköverkko sekä tietoliikenneyhteydet.

Well thank you Sherlock.

Ja sitten miettii että joku on tämänkin raportin ihan työkseen kirjoittanut. Todennäköisesti kuukausipalkkaa nauttinut. Ja muusikkokin voi todeta että kyllä, se torvi-improvisaatio metsässä oli taatusti konkreettisempaa ja enemmän hyvinvointia tähän maahan tuottavaa kuin tällainen täysin turhanpäiväinen paperinpyörittely.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-03-13_Khs_10_El_1C938453-C59B-C133-9B1A-5A931BE00004_Liite_pdf
Helsingin lausunto työryhmän raportista jatkaa raportin syvällisten viisauksien linjalla:

”Suomalaisten kuntien keskimääräinen koko vuonna 2015 oli 17 310 asukasta. Tilannetta paremmin kuvaava mediaanikoko oli puolestaan 6 068 asukasta. Joka toisessa kunnassa on alle 6 000 asukasta. Kuntakenttä jakautuu hyvin erilaisiin toimijoihin, ja tämä tulee ottaa huomioon. Vuonna 2015 Helsingissä oli 628 208 asukasta, joten se oli 104 kertaa suurempi kuin suomalainen mediaanikunta. Helsingin toimintaympäristö ja toisaalta toimintamahdollisuudet poikkeavat monin tavoin muusta kuntakentästä.”

Well I’d never.

On selvää että maakuntauudistus tuo paljon uutta mukanaan. On selvää että tulevaisuuteen tulee valmistautua. Silti on äärimmäisen vaikea nähdä tällaisen erittäin yleisluonteisen työn relevanssia. Etenkin kun todella isot asiat ohitetaan yksittäisillä lauseilla ”Maakuntauudistukseen liittyen on tarpeen määritellä uudelleen maakunnan ja kunnan keskinäiset vastuusuhteet alueiden käytön ohjaamisessa.”, joka siis tarkoittaa mahdollisesti koko kaavoitushierarkiamme uudistamista erityisesti liittyen liikennejärjestelmäsuunnitteluun jne. Ja sitten sivutolkulla löpistään aivan tyhjää.

Helsingin lausunto toteaakin oikein että: ”Raportin skenaariot ja visiot eivät myöskään tarjoa selkeää pohjaa lainsäädäntötyölle, jossa tulisi määritellä kunnille uusi rooli ja tehtävät sekä asema suhteessa aluehallintoon ja uudistaa peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmä.”

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Pukinmäen rantapuiston ja Bockinpuiston luoteisosan puistokäytävän puistosuunnitelman hyväksyminen (nro VIO 5835/1)

ok. Noin 1,1m€ hintainen puisto Pukinmäkeen Vantaanjoen rannalle.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-03-13_Khs_10_El_67B6E8BA-1B63-CD42-97DB-59A6E8100000_Liite_pdf
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Suomen valtion kanssa tehdyn yhteismyyntisopimuksen mukainen kiinteistökaupan esisopimus (Säätalo, Kluuvi, korttelin nro 240 tontti nro 14)

ok. Kaupunki myy Kluuvista ”säätalon” tontin kuudella miljoonalla eurolla. Valtio puolestaan rakennuksen. ”Asemakaavan käyttötarkoituksen muutoksella sekä yhteismyynnillä myytävyys ja sitä kautta saavutettava kauppahinta ovat omaisuusosien erillismyyntiä parempia.”

2 Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi mahdollisuudesta kartoittaa ja säilyttää Malmin lentokenttäalueen luonto- ja virkistysarvot

ok. ”Kaavarungon suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon huomattava osa alueen luontoarvoista, mutta erityisesti avoimeen kenttäalueeseen liittyviä nykyisiä luontoarvoja menetetään maankäytön muuttuessa.
Kaupunkisuunnitteluviraston näkemyksen mukaan alueen virkistysarvot ja virkistyspalvelutaso paranevat alueen rakentamisen myötä. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt vuonna 2016 uhanalaisten selkärangattomien, luontodirektiivissä mainittujen lepakoiden ja uhanalaisen heinäkurpan esiintymiseen liittyviä selvityksiä. Lajitietoa kartoitetaan tarvittaessa jatkosuunnittelun yhteydessä edelleen tarkemmin ja luontoarvojen tarkempaa sovittamista maankäytön suunnitteluratkaisuihin jatketaan tulevissa asemakaavoissa. Selvitystyötä ja suunnittelua on tehty hyvässä yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa.

Jatkosuunnittelussa ja yksittäisten asemakaavojen laadinnassa tullaan erityisesti painottamaan olemassa olevien suojelu- ja virkistysarvojen huomioon ottamista ja mahdollisuuksien mukaan lisäämistä. Samoin tehdään tarvittaessa lisäselvityksiä huomioon otettavista luontoarvoista ja otetaan selvitykset huomioon alueen jatkosuunnittelussa.”

4 Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun eteneminen

ok. Vaalit lähenevät joten Kokoomus jätti yllättäen iltakouluasian pöydälle. Tarve alleviivata, korostaa tai painottaa lienee ilmeinen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman loppuraportti

2011-2016 toimenpideohjelman loppuraportti. Alkoholinkäyttö Helsingissä väheni, mutta vähän uskaliasta olisi väittää että se olisi vain näiden toimenpiteiden ansiota. Moni mittari näyttää ihan hyvään suuntaan: humalahakuinen juominen vähenee, etenkin nuorison.