Tällä viikolla Kaasukellon remontti ja HUS:n laitoshuoltopalvelut kohti valtuustoa, lausutaan purkavasta saneeraamisesta ja hyväksytään vuoden 2016 tilinpäätös. Kaupungin talous oli viime vuonna odotettua paljon paremmalla tolalla. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 29.3.2017, Lauttasaaren Nahkahousuntie 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12398)

Löydä kuvasta uudisrakennus!

Löydä kuvasta uudisrakennus!


ok. 5 – 8 -kerroksinen asuinkerrostalo Lauttasaareen. Nyt ensimmäistä kertaa huonejaosta määräyksellä: ”(AL-, AK- jne.) tonteilla asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.”.

2 V 29.3.2017, Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttaminen (nro 12333)

ok. Vuodesta 2002 suunnitteilla olleen parkkihallin kaava jo nyt 2017 valmiina! 500 parkkipaikkaa. Valtuustossa olisi syytä kysyä että pitäisikö maanalaisen parkin valmistuessa vastaavasti poistaa paikkoja maan päältä. Aloittaa voisi niistä paikoista, jotka haittaavat erityisesti esim. ratikkaliikennettä.

3 V 29.3.2017, Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostuksen hankesuunnitelma

ok. Kustannusarvio tosiaan nyt siis noin 18 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen saamasta lisäselvityksestä selviää että alkuperäinen suunnitelma, jossa kello olisi kunnostettu vain ”muistomerkiksi”, ilman että sen sisätilasta olisi tullut käyttökelpoista tilaa, olisi maksanut noin 10 miljoonaa euroa.

Eihän näiden vanhojen rakennusten suojeleminen ilmaista ole. Etenkin kun, kuten tässäkin tapauksessa, ison osan kustannuksista muodostaa maaperän ja rakenteinden saastuminen pitkän teollisen käytön yhteydessä.

(Kuva: Riku Kettunen @ Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 )

(Kuva: Riku Kettunen @ Flickr, CC BY-NC-ND 2.0 )


Kyllä tää vaan nyt pitää tehdä näin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 29.3.2017, Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

ok. Laitoshuolto, eli ”puhtaanapito-, tekstiilihuolto-, vuodehuolto- ja avustavia ruokahuoltopalveluja” yhdistetään HUS:n laitoshuoltoon. Näin kerrotaan saatavan synergiaetuja.

Yhteensä siirtyvää henkilöstöä on noin 600 henkeä, joista noin 70 hengellä on ollut työsuhdeasunto.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

ok. Musiikkitalon omistajien välisisssä neuvotteluissa on päädytty perustamaan nimitystoimikunta, joka mm. esittää hallituksen jäsenet. Osakassopimusta muutetaan huomioimaan tämä.

Osakassopimuksessa on useampia kohtia, jotka ovat salassapidettäviä vaikka kaikki sopijaosapuolet ovat julkisrahoitteisia toimijoita. Enkä ainakaan itse ensilukemalla nähnyt kohdissa mitään erityisen ”salaista”. Avoimuus on periaate, jota kannattanee edistää tällaisissakin sopimuksissa. Kysymme maanantaina perusteet näiden kohtien salassapidolle.

5 Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok.

”Vuosi 2016 oli Helsingin kaupungin taloudessa odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana ja verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot olivat talousarviota pienemmät. Siten vuosikate toteutui 300 miljoonaa euroa talousarviota parempana.”

Huppista. Lainakantaa nettolyhenettiin 211 miljoonan euron verran. Kaupungin talous on vahvalla pohjalla.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi vammaisten avustajien maksuttomista lipuista Helsingin kaupunginteatteriin

Todetaan että vammaisten avustajille on tarjolla alennetut liput ja lippujen hinnoista päättää teatterisäätiön hallitus.

3 Suunnitteluvarauksen myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannushanketta varten

HJK, Palloliitto ja Helsinki Stadion Management Oy haluavat peruskorjata ja parantaa Sonera Stadiumia. Perusteluissa mainitaan mm. UEFAn tiukentuneet normit.

Nyt on sen verran tuoreessa muistissa Palloliitolle annettu vapaa kortti remontoida Olympiastadionia kuten huvittaa juuri UEFA-standardien vuoksi, että tekee mieli kyllä esittää useampia tiukkoja kysymyksiä. Tärkeimpänä tietenkin se että kun kaupunki omistaa stadionista 80,5%, onko oletettavissa että peruskorjauksesta tulee kustannuksia. Ja eikö tämän kokoiseen kaupunkiin riitä yksi UEFA-mitat täyttävä areena? Etenkin kun ne ovat vierekkäin ja omistaja ovat käytännössä sama taho.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiöiden purkavasta lisärakentamisesta ja asunto-osakeyhtiölain muutostarpeesta

ok. Kaupungin lausunto suhtautuu purkavaan lisärakentamiseen (eli että puretaan talot ja rakennetaan tilalle uutta) ja sen helpottamiseen yleisluontoisen myönteisesti. Kieltämättä asunto-osakeyhtiöiden yksimielisyysvaatimuksesta luopuminen olisi varmasti purkavaa lisärakentamista lisäävää ja hyvä juttu esim. monilla asema-alueilla.