Kaupunginhallituksessa tällä viikolla mm. täydennysrakentamista Kontulaan ja Pirkkolaan, vuoden 2016 henkilöstöraportti ja ”Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja lapsiperheiden kuntapaikkakiintiöksi”. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 7.6.2017, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta

Perinpohjainen vastaus kertaalleen valtuustossa palautettuun ryhmäaloitteeseemme.

Hyvää kehitystä, tiedämme siis että toimenpiteillä voi vaikuttaa tilanteeseen. Nyt sitten seuraavaan strategiaan enemmän tätä ja isommat lusikat.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 7.6.2017, Kontulan keskuksen, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12088)
ok. Kontulaan kaksi tiivistä kerrostalokorttelia, joista osa opiskelija-asuntoja. Uusia asukkaita noin 500. Helsinki kasvaa ja tiivistyy.

Cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-15_Khs_19_El_1CF62CF8-74BA-C0AF-8E35-5B61F0500000_Liite_pdf

2 V 7.6.2017, Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12420)
ok. Raide-Jokerin varrelle täydennysrakentamista Pirkkolassa. Pirjontien ja Pirkkolantien varteen nousee useampia kerrostaloja. Asukkaita noin 600.
Cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-08_Khs_18_El_DD2749CD-5BE5-C616-851B-5BAB0F400000_Liite_pdfAlueen nykyisiltä asukkailta on tullut palautetta Pirjontien katkaisevasta terassimaisesta talosta.Cursor_and_https___www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-15_Khs_19_El_DD2749CD-5BE5-C616-851B-5BAB0F400000_Liite_pdfCursor_and_https___www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-15_Khs_19_El_DD2749CD-5BE5-C616-851B-5BAB0F400000_Liite_pdfSekä siitä syystä että talo nähdään liian korkeana tuolle paikalle lähellä omakotitaloaluetta että siitä syystä että se katkaisee Pirjontien ja asukkaiden ajoreitti muuttuu.

Itse pidän kaavaa kokonaisuutena hyvänä ja sekä kaupunkistrategiamme, yleiskaavamme että Raide-Jokerin täydennysrakentamisen tavoitteiden mukaisena. Terassitalo on mielestäni myös juuri tuohon paikkaan mainio maamerkki, joka antaa tien mutkalle luonteen.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupungin henkilöstöraportti 2016
– Henkilöstömäärä on pysynyt jokseenkin ennallaan ja oli vuoden vaihteessa 38 056
– Sairauspoissaolojen osuus kokonaistyöajasta vaihteli strategiakauden aikana ja oli nyt matalimmillaan eli 4,7 %. Sairauspoissaolot olivat yhtä matalalla tasolla viimeksi vuonna 2003. Sairauspoissaolojen määrää on saatu laskemaan ja niiden pitkittymistä vähentymään erityisesti parantamalla työterveyshuollon ja virastojen ja liikelaitosten johdon yhteistyötä.
– Muunn kuin suomen tai ruotsin äidinkielekseen ilmoittavien osuus henkilöstöstä on kasvanut vuosittain ja vuoden 2016 lopussa se oli 6,6 % (5,4 % vuonna 2012).
– Naisten osuus kaupungin johtotehtävissä oli kohonnut strategiakaudella. Vuonna 2016 määrä oli 48,3 % (2012 määrä 39,7).
Cursor_and_https___www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-15_Khs_19_El_B9B53040-44FB-CC72-A7EE-5BE769400002_Liite_pdf
Vaikuttaa myös siltä että Helsignin palvelukseen halutaan: noin 7000 ilmoitettuun työpaikkaan jätettiin noin 138 000 hakemusta.
Cursor_and_https___www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-15_Khs_19_El_B9B53040-44FB-CC72-A7EE-5BE769400002_Liite_pdf
Raportti löytyy täältä

4 Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan virkaan ottaminen
ok. ”Kaupunginhallitus päättää ottaa sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan virkaan valtiotieteiden lisensiaatti Maarit Sulavuoren 1.6.2017 lukien 8 175,04 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.”

6 Määrärahan myöntäminen liikuntavirastolle saaristoalusten telakka-alueen esirakentamiseen ja rantarakentamiseen Vuosaaren Ruusuniemessä
ok. 1,45 miljoonaa euroa. ”Saaristolaivurit ry:n vesibussien telakka-alue Sompasaaressa Kalasatamassa jää asuntorakentamisen alle loppukesällä 2017. Yhdistyksessä toimivat vesibussiyrittäjät vastaavat suurilta osin vesireittiliikenteestä Helsingin alueella. Ilman telakka-aluetta liikennöinti saariin nostaisi reittihintoja ja vähentäisi välillisesti kuntalaisten ulkoilua ja liikkumista saaristossa.”

9 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeiden toteuttamiseen

500k€ meluvalleihin ja 300k€ Koivusaaren eritasoliittymän suunnitteluun. Harvoin näkee mitään yhtä typerää kuin Koivusaaren eritasoliittymä.

10 Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja lapsiperheiden kuntapaikkakiintiöksi

Mietimme pitäisikö linjausta vielä tarkistaa. Päätöksessä esitetään kuntapaikkaa 10 lapsiperheelle, jotka asuvat Helsingissä vastaanottokeskuksissa. Haluamme selvittää onko tähän huomioitu oikea perheiden määrä – kuntapaikkaan kun on oikeus myös yksityismajoituksessa asuvilla.