Vuoteen 2015 saakka kuntalaki määritteli että yli 400 000 asukkaan kaupungissa on 85 valtuutettua. Kuntalain uudistuksen yhteydessä sanamuoto muuttui ja määrät samalla myös.

AsukaslukuValtuutettuja vähintään
enintään 500013
5 001 – 20 00027
20 001 – 50 00043
50 001 – 100 00051
100 001 – 250 00059
250 001 – 500 00067
yli 500 00079

Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen kuvasi muutosta seuraavasti:

Uuden kuntalain perusajatus on, että valtuutettujen lukumäärä ei ole suoraan sidottu asukaslukuun, vaan kukin kunta voi harkita valtuustonsa sopivan koon. Harkintavaltaa rajoittaa vain ja ainoastaan se, että asukasluvun mukaan määräytyvää minimirajaa ei saa alittaa. Laki mahdollistaa valtuuston koon pienentämisen, ennallaan pitämisen tai jopa valtuuston koon suurentamisen.

Helsingin valtuustossa on tällä hetkellä 85 valtuutettua. Ja Helsinki olisi voinut viime vuonna siis määritellä valtuutettujan lukumääräksi ihan mitä tahansa – kunhan se olisi enemmän kuin 79.

Olisiko näin ehkä kannattanut tehdä? 85 valtuutetun lukumäärä tulee lähinnä perinteistä ja vanhasta lainsäädännöstä. Se tullee konkreettisesti myös siitä että meillä on valtuustosalissa 85 istumapaikkaa. Mutta onko se paras mahdollinen määrä demokratian kannalta? Tuolien lukumäärä ei liene riittävä ainakaan yksin perusteluksi.

Tampereella asuu noin 240 000 ihmistä, valtuutettuja on 67. Yksi valtuutettu edustaa siis n. 3500 kuntalaista ja suurimman ryhmän (sosialidemokraatit) Ari Wigelius nousi valtuustoon 200 äänellä.

Savonlinna puolestaan on 33000 asukkaallaan pienempi suomalainen kaupunki. Siellä on valtuutettuja 51. Joten jokainen valtuutettu edustaa n. 650 kaupunkilaista. Suurimman ryhmän, Keskustan, viimeinen valittu nousi valtuustoon 111 äänellä ja näemmä perussuomalainen jopa 64:llä äänellä.

Meillä Helsingissä on 650000 asukasta ja 85 valtuutettua. Jokainen valtuutettu edustaa noin 7650 kuntalaista. Ja valtuuston suurimman ryhmän viimeinen jäsen, Niskanen Dani, edustaa kuntalaisia 634 äänellä. Meillä Vihreissä, hehheh, viimeisen paikan sai Satu Silvo 856 äänellä. (Itse hävisin Sadulle tarkastuslaskennassa 10 äänellä.) Helsingissä tästä seuraakin meidän valtuutettujen muuttuminen omaksi ”luokaksemme”, jossa poliitikoksi ryhtyminen on iso askel ja kuntavaali-kampanjoiden koko ja laatutaso vastaa maakuntatason eduskuntavaalikampanjaa.

Esimerkiksi 120 valtuutetun valtuustossa jokainen valtuutettu edustaisi yhä n. 5500 kuntalaista. Se olisi yhä korkea suhdeluku ja yhä henkilökohtaisia ääniä pitäisi varmastikin useimmilla listoilla saada vähintään yli 600 päästäkseen valtuutetuksi. Mutta muutos voisi hyvinkin mahdollistaa nykyistä laajemman maantieteellisen edustuksen.

Se vaikuttaisi jossain määrin myös voimasuhteisiin: mitä enemmän valtuutettuja, sitä pienemmät ryhmät saisivat edustajansa valtuustoon. Eli meillä voisi olla vielä nykyistä enemmän pienpuolueita. Tällä hetkellä valtuustossa tosin on 12 ”puolueen” edustus, joten ehkäpä tämä ei ole kovin akuutti ongelma.

Toisaalta jaostoissa ja lautakunnissa istuisi muutoksen myötä varmasti enemmän vaalien kautta valittuja päättäjiä.

Henkilökohtaisen historiani vuoksi – voin vaikuttaa huonolta häviäjältä vaikka valtuutuksi lopulta taas nousinkin – en ehkä kehtaa asiaa sen suuremmin ajaa, mutta miettiä tätä pitäisi. Valtuusto kannattaisi pohtia valtuutettujen lukumäärää kevään 2025 vaaleihin valmistauduttaessa vuonna 2024. 85 ei ole kiveen kirjoitettu, se on vain luku ja sitä voidaan muuttaa jos niin halutaan.