Kaupunginhallitus 30.9.2013

Ensi maanantain kaupunginhallituksen lista näyttää kevyemmältä kuin viime viikkojen. Kiinnostavin asia lienee ”Jätkäsaaren tornin” tontille rakennettava kongressihotelli, jolle nyt varataan tontti. Koko lista liitteineen löytyy täältä. En ole itse menossa sisään kokoukseen, vaan varamieheni Jussi Chydenius hoitaa tämän. Olemme sopineet varani kanssa että hänkin pääsee ainakin neljä kertaa ”lukukaudessa” kokoustamaan, jotta ”tatsi” säilyy.

1 V 9.10.2013, Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Vaikuttaa fiksulta. Taustalla on organisaatiomuutos, jonka tavoitteena on keventää pelastuslaitoksen hallintoa. Esittelystä:

Nykyisellä osastojaolla laitoksen resurssien jakaminen suunnittelu- ja kehittämistoimintojen kesken ja niiden priorisointi on vaikeaa. Kuva pelastustoimen kehittämisestä kokonaisuutena on puutteellinen. Asioita suunnitellaan ja tehdään osittain päällekkäin ja keskinäisessä tiedonkulussa on puutteita. Hallinto-osastolle kuuluu mm. henkilöstöjohtamisen ja viestinnän kokonaisuus, mutta osastolla ei ole resursseja niiden kehittämiseen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.10.2013 Sörnäisten tonttien 10587/1-3 ja 10 asemakaavan muuttaminen (nro 12189, Sörnäistenniemi)

ok. 1000 kerrosneliömetriä lisää rakennusoikeutta korttelikaavaan Kalasatamassa. ”Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä arkkitehtonisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.”

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-30_Khs_34_El_215FAE44-3153-4E70-A1FB-B1B28DDF2756_Liite.pdf

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Eron myöntäminen Astrid Thorsille Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta

ok. Björn Månssonin varajäseneksi Päivi Storgård.

4 Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen

ok. Kahdelle Heka-kohteelle yhteensä 914 660€ ”tertiäärilainaa” ja Asumisoikeus Oy Iltaruskolle 69 651€. Törmäsin termiin ”tertiäärilaina” ensimmäistä kertaa. Mitäs se on?

Tertiäärilaina (ns. kolmoissijalaina) on omistajan antamaa lainaa , joka on tarvittu aravakohteissa omarahoitusosuuden kattamiseksi. Lainan vakuutena ovat tavallisesti kolmoissijakiinnitykset. Koska laina on annettu kohteen omarahoitusosuuden kattamiseksi, lainaa
ei saa lyhentää vasta kuin sen jälkeen, kun aravalaina on maksettu pois.

5 Alueellisen osallistumisen kokeilun eteneminen

Erinomaista! Kyseessä väliraportti Helsingin ”demokratiapiloteista”, eli kymmenestä kuntalaisia osallistavasta kokeilusta:

1. Arabianranta, Toukola ja Vanhankaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana
2. Asukkaat aktiivisina – Itä-Pasila iskussa
3. Mainio Malminkartano
4. Maunulan demokratiahanke
5. Vetoa ja voimaa Mellunkylään
6. Lähidemokratiaa Vuosaareen
7. Kaupunkilaisten raati – kaupunkilaisten ääni päätöksenteon tueksi
8. Helsingin pyöräilevät kaupunginosat
9. Me asumme täällä! – Lähidemokratiatyökalu testissä Tapaninvainiossa
10. Nuorten Ruuti -vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän hanke osallistuvasta budjetoinnista kohteena nuorisoasiainkeskuksen alueellinen nuorisotyön yksikkö.

Olen itse tutustunut työpajojen ja keskustelujen muodossa projekteihin 1 ja 7. Muihin täytyy tutustua väliraportin avulla.

Näistä piloteista opitaan varmasti paljon siitä, mitä kaikkea ”kansalaisten kuuleminen” ja vaikuttaminen voi tarkoittaa. Nykyiset kuulemiskäytännöt kun ovat usein vähän kehnoja: esim. kaavavalituksissa änkyröiden mielipiteet saavat helposti kohtuuttoman aseman kun änkyröitä asiat tuppaavat kiinnostamaan enemmän. Jos asukkaista kasataan tasapainoisempi otanta (vaikka arvalla), voi sekä keskustelu että lopputulos olla paljon hedelmällisempi. Ainakin Arabian esimerkki oli todella mielenkiintoinen!

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakassopimuksen hyväksyminen

ok. Kiinteistö Oy Espoon terminaalin tarkoituksena on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalitiloja liikennöintialueineen. Kyseessä Helsingin ja Espoon puoliksi omistama yhtiö, jonka osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista nyt sovitaan.

2 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen suojeluverkon luomisesta

ok. Pöydällä jo toista kertaa. Esityksessä on pieni muutos.

Lauseiden:

Kaupunkisuunnitteluvirastossa vuoden 2012 alussa käynnistyneessä yleiskaavatyössä otetaan metsäinen suojeluverkosto huomioon. Tätä varten laaditaan tarvittavat luontoselvitykset ympäristökeskuksen johdolla.

perästä on poistettu lauseet:

Yleiskaavan valmistelun yhteydessä suunnitellaan virkistysalueverkosto, joka sisältää keskeisimmät metsäkohteet ja joka mahdollistaa jatkossa suojeluverkoston perustamisen. Virkistysmetsiä ja metsäistä verkostoa koskevat tavoitteet ja selvitykset tulevat osaksi yleiskaavan toteuttamisohjelmaa.

Luonnonsuojelua ja virkistyskäyttöä ei pidä sotkea toisiinsa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Jätkäsaaren korttelin nro 20803 tonttien nro 1 ja 2 ja jälkimmäisellä tontilla sijaitsevan makasiinirakennuksen L2 varaaminen AB Invest AS:lle kongressihotellin suunnittelua varten

Arthur Buchardt haluaa kuin haluaakin rakentaa Helsinkiin kongressihotellin vaikka ei tornia saanutkaan! Hyvä. Erinomaista suorastaan. Tällä kertaa hanke on jo hyväksytyn asemakaavan mukainen, joten ihmeempiä ongelmia ei pitäisi olla.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Virkojen perustaminen ja virkanimikkeiden muuttaminen sosiaali- ja terveysvirastossa

ok. Pöydältä. En oikein tajua mikä tässä oli niin ongelmallista että asia piti viime viikolla pöydätä.

Kaikkia niitä henkilöitä, joita virkanimikemuutos koskee, on kuultu henkilökohtaisesti ja he ovat antaneet suostumuksensa. Apulaisylilääkäreiden nimikkeistä ja tehtäväkohtaisista palkoista on saatu henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen puoltava lausunto.

Henkilöstökeskuksella sekä talous- ja suunnittelukeskuksella ei ole huomauttamista esityksen suhteen.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Paikallinen sopimus Palmia-liikelaitoksen turvapalvelut-yksikön metrovartioinnissa, piirivartioinnissa, paikallisvartioinnissa ja hälytyskeskuksessa työskentelevien pitkistä työvuoroista

ok.

Asiassa on käyty sähköpostineuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa 4.9.2013 – 11.9.2013, missä yhteydessä on sovittu yksimielisesti, että voimassa olevan paikallisen sopimuksen mukaista työaikajärjestelyä voidaan jatkaa toistaiseksi. Asiaa on käsitelty Palmiassa, ja siitä vallitsee yhteisymmärrys henkilöstöjärjestöjen edustajien ja Palmian kesken.

2 Eräiden virkojen muuttaminen opetusvirastossa

ok.

Kaupunginvaltuusto 25.9.2013

Kaupunginvaltuuston ehkä kiinnostavimpana asiana huomenna kulttuurijohtajan valinta – siitä varmaan äänestetäänkin. Sen lisäksi tukku luottamushenkilövalintoja ja iiso nippu aloitteita. Eli pitkään menee kun jokaisen pitää päästä omasta aloitteestaan puhumaan. Toivottavasti Belle Selene Xa ei kuitenkaan pidä 19 puheenvuoroa…

Koko esityslista liitteineen löytyy täältä ja kokouksen livelähetystä voi seurata Helsinki-kanavalla.

Ensin henkilövalinnat:

3 Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

Meiltä Otso Kivekäs varajäseneksi kaupunginhallitukseen Sirkku Ingervon tilalle, jotta saamme Otson kaupunginhallituksen it-jaoston puheenjohtajaksi.

4 Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

Demarit valitsevat Jouko Sillanpään tilalle Jyrki Lohen.

5 Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

ok. Demareiden tuolileikin toinen osa: Jyrki Lohen paikalle Palmian johtokuntaan Samuli Vapaasalo ja Samulilta vapautuneelle varapaikalle sitten puolestaan Jari Mustikkaniemi.

6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto valitsee varajäsenen.

7 Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

ok. Kokoomus valitsee uuden varajäsenen.

8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan toisen jaoston jäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto valitsee uuden jäsenen jaostoon.

9 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

ok. Rkp valitsee uuden jäsenen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

10 Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Ympäristökeskuksen organisaatiorakennetta uudistetaan.

Ympäristölautakunta on tehnyt esityksen ympäristötoimen johtosäännön muuttamiseksi, koska nykyinen johtosääntö ei ole kaikilta osiltaan ajan tasalla eräiden lainsäädäntömuutosten, toimivalta- ja nimikemuutosten vuoksi. Lisäksi eräitä ilmansuojeluun liittyviä tehtäviä esitetään otettavaksi johtosääntöön, koska ne eivät kuulu tällä hetkellä minkään Helsingin kaupungin lautakunnan perustehtäviin. Näiltä osin esitetään tehtäväksi ympäristötoimen johtosäännön päivitys nykytilannetta vastaavaksi.

Ympäristökeskuksen rakenne on ilmeisesti peräisin vuodelta 1991, jolloin se aloitti itsenäisenä virastona. On varmaan ihan hyvä aika uudistaa organisaatiota.

Saimme kaupunginhallituksessa esittelijän pohjaesitykseen aloitteestani pienen muutoksen.

Muutimme pykälän 4 kohdan 21 kuulumaan: ”koordinoida energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja tiedotusta.” Alunperin sanan ”koordinoida” tilalla olivat sanat ”huolehtia osaltaan”. Näin se maailma pelastuu!

Kyllähän näitä pilkkuja viilatessa välillä miettii homman mielekkyyttä, mutta muutosesitys oli mielestäni ihan perusteltu. Helsingissä ilmastonmuutoksen vastaisten toimien koordinointi ei ollut minkään viraston tai lautakunnan vastuulla. Tulevaisuudessa on. Muutos on pieni eikä välttämättä merkittävä, mutta toivottavasti oikean suuntainen.

Johtosääntöuudistus kokonaisuutena hyvä juttu.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

11 Honkasuon Haapaperhosen alueen tonttien vuokrausperusteet

ok. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 9.9..

Honkaperhosen alueen rakentaminen alkaa 2014, joten nyt täytyy päättää vuokraperusteista. Ne sovitaan nyt vuoteen 2075 saakka. Erittäin todennäköisesti juuri kukaan kaupunginhallituksen jäsenistä ei ole enää elossa kun asiasta seuraavan kerran päätetään… …perspektiiviä…

12 Kallion tontin 297/12 asemakaavan muuttaminen (nro 12126, Hakaniemen tavaratalo)

ok. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 16.9.

Hakaniemen Sokoksen kellariin saa muutoksen jälkeen rakentaa päivittäistavarakaupan.

13 Konalan tontin 32036/10 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12171, Ristipellontie 11)

ok. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 9.9..

Teollisuustontti muutetaan toimitilatontiksi ja sille rakennetaan drive-in -ravintola ja kylmäasema. ”Lisää Hesejä Helsinkiin.”

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-09_Khs_31_El_E01012A1-0F68-4A52-A035-4786F4615F8C_Liite.pdf

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

14 Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

Tiedoksi, ok. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 9.9..

Kuuden viikon hoitotakuu toteutui pääosin. Yli kolmen kuukauden jonotusaikoja ei ollut.

Halpaa intensiivinen hoito ei ole. Ongelmien ennaltaehkäisy kannattaa aina.

Tällä hetkellä keskimääräinen kokonaiskustannus per lastenpsykiatrinen potilas on noin 30 000 eur / vuosi, eli 35 lähetteen kasvu tarkoittaa keskimäärin noin 1 000 000 euron lisäkustannusta vuodessa.

Vuonna 2012 intensiivisen avohoidon piirissä oli 102 helsinkiläislasta. Näistä 39:lla oli myös ennalta suunniteltu osastohoitojakso (joko vuonna 2012 tai aikaisemmin). Osastohoitojaksojen havaittu hyöty potilaille ja heidän perheilleen on selvästi parantunut kun siihen on liitetty intensiivinen avohoito ennen osastojaksoa, jolloin perhe ja muu verkosto on jo saatu tiiviiseen yhteistyöhön.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

15 Kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan ottaminen

ok. Iso juttu Helsingin kulttuurielämälle. Kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltiin 16.9.

Valinnassa oli kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa pienimuotoista dramatiikkaa kun esittelijän ehdotus (Paula Tuovinen) hävisikin yllättäen äänestyksessä äänin 6-3 Stuba Nikulalle (vihr+kok+vas – sdp+skp). Kaupunginhallitukselle esittelijä esitti suoraan Stuba Nikulaa ja kaupunginhallituksessa puolestaan sosiaalidemokraatit tekivät vastaehdotuksen Paula Tuovisen valinnasta, joka hävisi puolestaan äänin 12-3 kaikkien muiden ryhmien äänestäessä Stubaa ja vain sosiaalidemokraatit Tuovista.

Stuba vuonna 2008. Kuva: Kaapelitehdas / Flickr

Stuba vuonna 2008. Kuva: Kaapelitehdas / Flickr

Valintatilanne on päättäjälle sikäli helppo että kaikki kolme kärkiehdokasta: Stuba Nikula, Paula Tuovinen ja Veikko Kunnas ovat tavattoman päteviä hakijoita. Tässä ei valtuusto voi mokata. Näistä kuitenkin mielestäni Stuba Nikula erottuu selvästi edukseen. Esittelijä perustelee hyvin:

Hakijoista Stuba Nikulalla on monivuotinen johtamiskokemus Kiinteistö Oy Kaapelitalo toimitusjohtajana. Hänellä on vahvaa näyttöä edellytysten luomisesta kaupungissa tapahtuvalle kulttuuri- ja taidetoiminnalle. Kaupungin tytäryhtiön toimitusjohtajana hän tuntee Helsingin kaupungin hallinnon- ja organisaation sekä kunnallisen toiminnan hyvin. Hän tuntee kulttuuritoimialaa ja kaupunkikulttuuria monipuolisesti. Lisäksi hänellä on kokemusta alan kansainvälisestä toiminnasta ja viran edellyttämät hyvät vuorovaikutustaidot ja johtamisominaisuudet.

Lisäksi haastatteluissa tuli esiin Nikulan näkemyksellisyys kaupungin yhteistyömahdollisuuksista eri toimijoiden kanssa sekä tavoitteellisuus viran tehtäväalaan liittyvästä Helsingin kaupunkikulttuurin kehittämisestä.

Hupaisa yksityiskohta on se että myös edellinen kulttuurijohtaja siirtyi pestiin Kaapelin toimarin hommista – onko Kaapeli portti Helsingin kulttuurijohtajaksi?

Aloitteet

Ja sitten kokouksessa seuraa aivan hirveä läjä aloitteita ja todennäköisesti isosta osasta vielä puhutaankin asian vaatimalla hartaudella. Ihan oman listalukemiseni avuksi tein aloitteista GoogleDocs-taulukon, josta niiden sisältö löytyy tiivistetysti. Olkaa hyvät.

Nostan muutaman aloitteen esiin suuresta joukosta:

Tänään numerolla 21 käsitellään Johanna Sumuvuoren aloite yömetrosta. Ilahtuneena todettakoon että asiaa kokeillaan tänä talvena! Mahtavaa!

Henrik Nyholmin metron varasisäänkäyntejä koskeva aloite sai kh:n käsittelyn jälkeen sen verran suopean sävyn että voisi kuvitella jotain tapahtuvankin. Eli Siilitien ja Kulosaaren metroasemien varauloskäynnit tullaan ehkä avaamaan kulkureiteiksi. Ko. asemilla on tällä hetkellä vain yhdet uloskäynnit.

Tuomas Rantasen aloite allergia-talon rakentamisesta kokeiluna puolestaan poikii selvityksen ”allergiatalojen rakentamisen edellytyksistä ja kustannuksista”. Nämä voisivat olla hyvä ja tärkeä lisä kaupungin vuokratalovalikoimaan. Vaikka Suomi onkin selvitysten luvattu maa, niin kyllä asioita aina välillä kannattaa selvittääkin eikä se aina tarkoita hautaamista. Katsotaan jahka selvitys sanoo kun se aikanaan saapuu kaupunginhallitukseen.

Nämä aloitteet olivat myös käytännössä ainoat, jotka johtavat jonkin sortin toimenpiteisiin. Onnistumisprosentti 6,25% ei ole kovin hyvä. Suurin syy huonoon prosentiin on se, että valtuutetut tehtailevat usein aloitteita asioista, joita valtuutettu voisi edistää ottamalla yhteyttä virkamieheen tai toimimalla itse. Tai asia on jo pitkällä käsittelyssä, kuten Hennariikka Anderssonin kaupunkipyöräaloitteen kohdalla on laita. Tai sitten vaan kirjoittavat Xian tavoin aloitteita, joita on lähes mahdoton käsitellä.

En ole vielä kirjoittanut ainuttakaan valtuustoaloitetta. Jos ja kun sellaisen pykään, pyrkisin siihen että se olisi vaikutukseltaan tarkasti rajattu, toteuttamiskelpoinen ja kustannuksiltaan lähes neutraali tai tuottaisi säästöjä. Sellaiset näyttävät silloin tällöin menevä läpikin. Lisäksi tekisin aloitteita vain asioista, joita en kokisi millään muulla keinolla voivani edistää. Tällaiset aloitevyöryt aiheuttavat niiden arvolle pahan inflaation ja aloitteet ovat kuitenkin valtuutetuille tärkeä tapa vaikuttaa.

Kaupunginhallitus 23.9.2013

Tänään kokouksessa taas pitkähkön näköinen lista, mutta ei pitäisi olla yhtä paljon keskusteltavaa kuin viime viikolla, jolloin kokous venyi oikein huolella. Listalta löytyy taas mm. asemakaavoja, lausuntoja, henkilövalintoja, lautakuntien matkoja ja ruotsinkielisten koulujen hallinnon uudistamista. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 9.10.2013, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

Demarit valitsevat Petra Jääskeläisen Risto Kolasen varajäseneksi

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.10.2013, Lauttasaaren tontin 31038/12, katualueen ja maanalaisten tilojen asemakaavan muuttaminen (nro 12079, Lauttasaaren ostoskeskus)

ok. Lauttasaareen rakennetaan ostoskeskuksen paikalle uusi ja uljaampi, johon liittyy myös asumista. Samaan yhteyteen tulee myös Länsimetron sisäänkäynti. Hyvältä vaikuttaa. Kaavaa on edellisestä kierroksesta muutettu siten että liiketilaa on vähemmän, asuntoja enemmän ja asunnot saavat olla pienempiä. Myös parkkipaikkoja on vähemmän. Tällöin rakentamisesta tulee kannattavampaa. Hankkeella alkaa olla jo vähän kiire kun Länsimetro uhkaa kuitenkin jonain päivänä valmistua.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-23_Khs_33_El_AE58CF13-FB18-4BFB-B742-D4E23EC125DC_Liite.pdf

2 V 9.10.2013, Laajasalon korttelien 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 12130, Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2)

Pöydältä. Kyseessä siis Kruunuvuorenrannan osa, johon suunnitellaan myös ”meritukikohtaa”, jolle varataan kaavassa paljon tilaa. Meritukikohdan rakentamiseen ei ole varattu rahaa investointibudjetissa. Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnossa onkin fiksusti sanottu:

Alueen eteläosaan on suunniteltu liikuntaviraston merellinen tukikohta, joka palvelisi Helsingin ranta- ja vesialueita. Rakennushanke ei sisälly vuoden 2013 talousarvion liitteenä olevaan investointiohjelmaan vuosiksi 2013-2017. Vuoden 2014 talousarvioraami on laadittu strategiaohjelmaehdotuksessa strategiakaudelle asetetun vuotuisen 435 milj. euron investointitason mukaisesti. Koko strategiaohjelmakauden investointitasot tasot ovat kauttaaltaan vuoden 2013 talousarvion investointiohjelman pohjana olleita suunniteltuja investointitasoja alempia. Merellisen tukikohdan rahoitus on siten jatkossakin epävarma. Kaavamääräysten tulisi olla mahdollisimman väljiä, jotta rakennukselle varattua aluetta voidaan hyödyntää joustavasti alueen julkisten palvelutarpeiden kehittyessä.

Erityisesti viimeinen lause on hyvä. Pitäisikö kaavaa vielä muuttaa Tasken ehdotuksen suuntaiseksi? Kyseessä kartassa violetti alue:

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-16_Khs_32_El_B1C56CFD-5BFA-409B-A7CE-A57480091487_Liite.pdf

Sitäkin jäin hiukan miettimään sitä että onko merikeskuksen oltava yksikerroksinen. Eikö voida kaavoittaa merikeskusta, jonka ylempiin kerroksiin sijoittuisi asuntoja hiukan Kampin keskuksen tyyliin? Samalla saataisiin mahdollisesti osa meritukikohdan rahoituksesta kasaan.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 V 9.10.2013, Taidemuseon johtajan virkaan ottaminen

Maija Tanninen-Mattila

Maija Tanninen-Mattila

Peräkkäisissä kokouksissa päästään valitsemaan väkeä kulttuurielämän johtopaikoille! Tällä kertaa valitaan johtaja Taidemuseolle Janne Gallen-Kallelan-Sirénin tilalle. Esittelijä ehdottaa museon johtokunnan valinnan mukaisesti virkaan Maija Tanninen-Mattilaa 6 800 euron palkalla. Tanninen-Mattila on varmasti oikea valinta, johtajakokemusta on jo Taidehallin ja Ateneumin johtajana ja näytöt selviä.

2 V 9.10.2013, Opetustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Palvelusetelit otetaan käyttöön ja johtosääntöä muutetaan vastaavasti.

3 V 9.10.2013, Läntisen alueen ruotsinkielisten koulujen hallinnollinen yhdistäminen

ok. Vaikuttaa fiksulta. Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola ja Munksnäs högstadieskola yhdistetään hallinnollisesti yhtenäiseksi peruskouluksi.

Tehdyt arvioinnit tukevat siirtymistä yhtenäiseen peruskoulun malliin sekä hallinnollisesta että pedagogisesta näkökulmasta. Projektissa on luotu hyvä toimintamalli ja koulujen välille syntynyt yhteistyö koetaan positiivisena ja merkityksellisenä sekä opettajille että oppilaille. Palaaminen ennen pilottiprojektia vallinneeseen tilanteeseen (eli viisi koulua, joilla jokaisella oma rehtori, johtokunta ja budjetti) ei ole tarkoituksenmukaista.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Valtuutettu Matti Enrothin toivomusponsi vaihtelevien lumimäärien huomioimisesta talvikunnossapidon budjetissa

ok. Ikuisuuskysymys. Minkä kokoisiin lumitöihin pitää varautua talousarviossa? Vastauksessa kerrotaan että:

Varautuminen poikkeuksellisiin talviolosuhteisiin lisäresurssein esim. urakkasopimuksissa aiheuttaisi lisäkustannuksia myös normaaleina ja etenkin vähälumisina talvina. Talousarviossa on tarkoituksenmukaista jatkossakin arvioida katu- ja viheralueiden ylläpitoon tarvittavat määrärahat pitkänajan keskimääräisten talviolosuhteiden mukaisesti.

Niinpä.

4 Kaupunginmuseon johtokunnan virkamatka Liverpooliin, Iso-Britanniaan 30.10. – 1.11.2013

ok. Matkan tarkoituksena on tutustua Liverpoolin museoihin, museorakennuksiin ja näyttelyihin sekä museoiden toimintaan ja rooliin omassa kaupungissaan.

5 Rakennuslautakunnan virkamatka Hampuriin, Saksaan 3. – 5.10.2013

ok. Matkan tarkoituksena on tutustua Hampurin HafenCity’n, IBA-asuntomessuihin ja kansainväliseen puistonäyttelyyn.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2014 – 2017

Esityksessä on on nostettu esiin hyvin se että ELY:n pohjasta puuttuu monia Helsingille tärkeitä KUHA-hankkeita (=”pieniä kustannustehokkaita hankkeita”), kuten esim. Jokeri 2:n vaihtopysäkkejä. Näitä olisi hyvä saada toteutettua suunniteltua enemmän.

Mutta sitten ihan lopuksi ehdotus toteaa että:

Edellä mainittujen lisäksi ELY-keskuksen tulisi varautua seuraavan kymmenvuotiskauden aikana ainakin seuraavien liikenteellisesti merkittävien hankkeiden käynnistämiseen:
– Kehä I/Itäväylän eritasoliittymä
– Länsiväylän parantaminen ja Koivusaaren eritasoliittymä
– Hakamäentien jatkeiden alustava yleissuunnitelma ja YVA.

Sanoisin että näistä osa on juuri sovitun 10 vuoden investointisuunnitelman hengen ja kirjaimen vastaisia. Koivusaaren eritasoliittymääkään tuskin kannattaa rakentaa, jos kaupungilla ei ole varaa toteuttaa nykyisiä suunnitelmia. Länsiväylän ”parantamisen” sijaan pitäisi myös tutkia mahdollisuudet muuttaa se bulevardiksi ainakin välillä Ruoholahti-Lauttasaari. (Samalla myös Koivusaari muuttuisi kannattavaksi hankkeeksi.) Hakamäentien jatkeille en usko löytyvän rahoitusta 2020-luvullakaan.

2 Automaattimetron tilannekatsaus

ok. Eihän tää ihan niinku Strömsössä ole mennyt, projektin valmiusaste on Siemensin mukaan elokuun lopun tilanteessa 55,8 % ja aikataulusta ollaan myöhässä noin kahdeksan kuukautta.

3 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen suojeluverkon luomisesta

ok. ”Kaupunkisuunnitteluvirastossa vuoden 2012 alussa käynnistyneessä yleiskaavatyössä otetaan metsäinen suojeluverkosto huomioon.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta Haagan kortteleita 29179 ja 29180 ym. koskevassa asemakaava-asiassa nro 12168 (Hopeapolun ympäristö)

ok. Valittaja valittaa ja me toteamme että aiheetta.

2 Haagan, Lassilan korttelien 29179 ja 29180 sekä katualueiden (Hopeapolun ympäristö) asemakaavan muutoksen nro 12168 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta

ok. Liittyy edellisen kohdan valitukseen.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon, vaikka päätös täytäntöönpanoa koskevana ei ole valituskelpoinen. Kaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimaisuutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun osittaisella täytäntöönpanolla ei mitä ilmeisemmin ole vaikutusta valituksen ratkaisemiseen.

3 Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi asukastilojen järjestämisestä ja kulttuuri- ja asukastila Mellarin toiminnan kehittämisestä

ok. Huomattavan voimakassanainen vastaus. Tahtotila on selvillä! :)

Saatujen lausuntojen mukaan Mellunmäen alueella on tilojen suhteen useita mahdollisuuksia jatkaa Mellarin toimintoja. …

Kaupunginhallitus pitää Mellarin toimintaa erittäin suuressa arvossa ja luottaa hallintokuntien ja asukkaiden yhteistyön johtavan hyvään tulokseen vaikka tiettyä tilaa tai tarkkaa yhteistyön muotoa ei vielä pystytä toiminnalle osoittamaan.

4 Maanalaisen alueen varaaminen Kiinteistö Oy Valtakulmalle (2. kaupunginosa, Kluuvi, asema-aukio)

ok. SOK haluaa suunnitella lisätilaa maan alta Sokoksen ja Asematunnelin väliseltä alueelta. Kiinteistö- ja kaupunkisuunnittelulautakunnat puoltavat.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-23_Khs_33_El_55970A9C-0E17-429C-BB23-22CBFFCE5EB6_Liite.pdf

5 Ruskeasuon tontin varaaminen NCC Rakennus Oy:lle hotelli-, liike- ja palvelutilojen suunnittelua varten (Ruskeasuo, tontti 16748/5)

ok. Ruskeasuolle hotelli. Täydentää Manskua. Milloin päästään vastakkaiselle puolelle rakentamaan lisää?

Untitled__Liite_copy___page_5_of_22_

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän raportista ja lastensuojelun laatusuositusluonnoksesta

ok. Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunto raportista

Selvitysryhmä katsoo, että toiminnan parantamista tarvitaan kaikilla tasoilla: asiakastyössä, koulutuksessa, toiminnan ohjauksessa ja kansallisessa johtamisessa. Puutteiden korjaamiseksi selvitysryhmä ehdottaa yhteensä 54 lastensuojelua kehittävää toimenpidettä.

2 Virkojen perustaminen ja virkanimikkeiden muuttaminen sosiaali- ja terveysvirastossa

ok. Nimikkeitä ja virkoja.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi iltapäivätoiminnan järjestämisestä 1-2 luokkalaisille lukuvuonna 2013-14

ok. Esittelijä toteaa että:

Käyttösuunnitelmatarkistuksilla avustusmäärärahaa pystytään nostamaan noin 160 000 eurolla, mikä riittää paikan järjestämiseen kaikille hakuaikana paikkaa hakeneille olettaen, että arviolta noin 200 huoltajaa peruu kesän aikana iltapäivätoimintapaikan edellisten vuosien tapaan.

2 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi golfkentän avoimemman käytön mahdollisuuksista

ok. Talin golf-kentän toimintaa tuetaan vuosittain suoraan alhaisen tonttivuokran kautta ja sitten vielä erikseen mm. lainoittamalla. Helsinkiläisen kunnallispolitiikan ikuisuuskysymyksiä. Lainan myöntämiseen liittyen Mari teki viime syksynä ponnen kentän avoimemmasta käytöstä. Vastauksessa todetaan:

Helsingin Golfklubi on omalta osaltaan noudattanut vuonna 2009 solmittua sopimusta vieraspelaamisen helpottamisesta, joiltakin osin jopa omilla päätöksillä ylittänyt nämä ehdot. Viime vuonna kentällä pelatuista kierroksista noin kolmannes oli vieraspelaajien pelaamia. Kokonaisuutena vieraspelaamisen mahdollisuuksia Talin golfkentällä voi pitää tällä hetkellä vastaaviin kenttiin verrattuina vähintään kohtuullisina.

Jos Helsingin Golfklubi omistaisi itse Talin tontin, olisi siinä ollut jo vuosikymmeniä asutusta ja palloja lyötäisiin reikiin jossain kehäteiden tuolla puolen.

Kaupunginhallitus 16.9.2013

Jälleen pitkä lista, jolla koko joukko asioita pöydältä viime viikolta ja muutama uusi. Henkilökohtaisesti tärkeimpänä päätöksenä uuden kulttuurijohtajan valinta. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 25.9.2013, Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

Rkp valitsee uuden jäsenen.

2 V 25.9.2013, Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

Kokoomus valitsee uuden varajäsenen.

3 V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite Brahenkentän skeittipuiston aseman vakinaistamisesta

Nyt ollaan sitten viime viikolla pöydälle jääneiden alotteiden kimpussa. Tein viime viikolla kokoomataulukon kaikista aloitteista ja ponsista.

Vesa Korkkulan aloitteeseen suhtaudutaan nuivasti. Melua tulee.

Leikkipuisto Brahessa aiemmin käytössä ollut skeittipaikka ei sisälly kaupungin skeittiohjelmaan 2010-2014. Skeittipaikkojen meluselvityksen mukaan skeittaus leikkipuisto Brahessa aiheutti päiväohjearvon (55 bB) ylittymisen lähimmän asuintalon seinässä. Skeittipaikkaa ei ole leikkipuistossa mahdollista siirtää suositeltavaa vähimmäisetäisyyttä (100 m) ulommaksi. Melun vähentämiskeinona olisi melusuojauksen rakentaminen.

Helsingin rullaluistelijat ovat ehdottaneet ajallista rajausta – että skeittaus olisi ollut mahdollista klo 22 saakka. Tämä ei ilmeisesti virastolle kuitenkaan kelpaa. Minun on kantaa vähän vaikea ymmärtää, jos paikassa on skeitattu 1980-luvun lopulta vuoteen 2009 ja asukkaiden kantoja kartoittanut kyselykin sai enimmäkseen hyvää palautetta. (Toki tuo tutkimus ei ole tieteellisen tarkka otanta, mutta osviittaa se antanee.)

Sinällään tää keissi on kaunis osoitus täysin puupäisestä hallinnosta. Koko skedeparkin purku ei ollut rullaluistelijoiden mukaan tarkoituksellista:

Syksyllä 2009 kaupungin rakentamispalvelu STARA hajotti skeittipaikan betonirakennelmat. Rullalautailijoita, viereisen leikkipuiston henkilokuntaa tai ketään muutakaan ei asiassa kuultu, Skeittipaikan rakenteiden purkaminen ihmetyttää, sille rakennusviraston osastopaallikon Raimo K. Saarisen mukaan Wamma parkin purkamista ei oltu suunniteltu, vaan skeittirakenteet purettiin vahinqossa tietokatkoksen takia.

Näin! Hienosti meni!

4 V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite metroasemien varauloskäyntien kausiluonteisesta käytöstä

Henkka ehdottaa varauloskäyntien ottamista käyttöön ja esitys on varovaisen myönteinen:

Liikennelaitos -liikelaitos kuitenkin selvittää, onko Kulosaaren ja Siilitien metroasemilla, joilla on vain yksi uloskäynti, mahdollista muuttaa myös varauloskäyntejä päivittäiseen kulkemiseen.

Täähän on sikäli mainio aloite, että lisäkulua Siilitien ja Kulosaaren ”toisten uloskäyntien” avaamisesta ei juurikaan syntyisi, mutta käytettävyys takuulla paranisi. Mieluusti lisäisin aloitetekstiin lauseen: ”Sisäänkäynnit tullaan mahdollisuuksien mukaan avaamaan.”.

5 V 25.9.2013, Stj / Valtuutettu Petra Malinin aloite toimeentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla

Petra ehdottaa että sosiaali- ja terveysviraston verkkosivuilla tulisi kertoa minä päivänä saapuneita toimeentulotukihakemuksia paraikaa käsitellään.

Aloite vaikuttaa ihan hyvältä ja vastaus nihkeältä. Sosiaali- ja terveysvirastossa on käsitykseni mukaan varattu yhden henkilön koko työpanos päätöskyselypuheluiden vastaamiseen. Sama henkilö voisi varmasti myös päivittää nettisivun. Tampereella tiedon päivittäminen verkkoon onnistuu. Tämä vähentäisi puhelukontaktien määrää.

Tampereella nettisivuilta löytyy tällainen.

Tampereella nettisivuilta löytyy tällainen.

6 V 25.9.2013, Stj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite omaishoitopariskuntien kuntoutusjaksosta

ok.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että omaishoitoa ja omaishoitoperheiden tukea on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelusetelin vakinaistamisen yhteydessä 1.1.2014 lukien on mahdollista arvioida, voidaanko aloitteessa mainittuja palveluja suunnitella palvelusetelitoiminnan piiriin.

7 V 9.10.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen

Tämä jää vieläkin pöydälle, koska me valitsemme Otso Kivekkään kaupunginhallituksen varajäseneksi vasta 25.9.valtuuston kokouksessa. Sitten päästään nimeämään jäsenet oikeassa marssijärjestyksessä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 25.9.2013 Kallion tontin 297/12 asemakaavan muuttaminen (nro 12126, Hakaniemen tavaratalo)

ok. Hakaniemen Sokoksen kellariin saa muutoksen jälkeen rakentaa päivittäistavarakaupan.

2 V 25.9.2013 Laajasalon korttelien 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 12130, Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2)

ok. Kruununvuorenrantaa kaavoitetaan pala palalta. Nyt tiheimmin rakennettua osaa. Koko alueen tehokkuus 0,65 ja tonttitehot 1,72. Ei tää nyt ihan mitään Kamppia ole. Pitäisi pyrkiä tehokkaampaan. ”Citius, Altius, Fortius”, sano roomalainen. Tällaista kaavaa on vaikea myöhemmin tiivistääkään.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-16_Khs_32_El_B1C56CFD-5BFA-409B-A7CE-A57480091487_Liite.pdf

Mutta näyttäähän tämä kuitenkin enemmän kaupungilta kuin lähiöltä. Kaavan ”erityisalueelle” (violetti) on tarkois rakentaa ”merellinen tukikohta”, joka olisi liikuntaviraston ja rakennusviraston ympäristötoimiston ja mahdollisien muiden toimijoiden koko lähisaaristoa palveleva keskus.

Untitled__Liite_copy___page_59_of_77_

Alueelle rakennetaan 89 200 k-m2 asuntoja, 2 400 k-m2 toimitiloja sekä 1 200 k-m2 kokoinen omalle tontille sijoittuva päiväkoti. Ja hieno silta. :)

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 V 25.9.2013 Kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan ottaminen

Tämä on tärkeä juttu Helsingin kulttuurielämälle.

Valinnassa oli mukana pienimuotoista dramatiikkaa kun kulttuurilautakunnassa esittelijän ehdotus (Paula Tuovinen) hävisikin yllättäen äänestyksessä äänin 6-3 Stuba Nikulalle (vihr+kok+vas – sdp+skp). Meille esittelijä esittää suoraan Stuba Nikulaa, joka toimii tällä hetkellä Kaapelitehtaan toimitusjohtajana.

Valintatilanne on päättäjälle sikäli helppo että kaikki kolme kärkiehdokasta: Stuba Nikula, Paula Tuovinen ja Veikko Kunnas ovat tavattoman päteviä hakijoita. Näistä kuitenkin mielestäni Stuba Nikula erottuu selvästi edukseen, esittelijä perustelee hyvin:

Hakijoista Stuba Nikulalla on monivuotinen johtamiskokemus Kiinteistö Oy Kaapelitalo toimitusjohtajana. Hänellä on vahvaa näyttöä edellytysten luomisesta kaupungissa tapahtuvalle kulttuuri- ja taidetoiminnalle. Kaupungin tytäryhtiön toimitusjohtajana hän tuntee Helsingin kaupungin hallinnon- ja organisaation sekä kunnallisen toiminnan hyvin. Hän tuntee kulttuuritoimialaa ja kaupunkikulttuuria monipuolisesti. Lisäksi hänellä on kokemusta alan kansainvälisestä toiminnasta ja viran edellyttämät hyvät vuorovaikutustaidot ja johtamisominaisuudet.

Lisäksi haastatteluissa tuli esiin Nikulan näkemyksellisyys kaupungin yhteistyömahdollisuuksista eri toimijoiden kanssa sekä tavoitteellisuus viran tehtäväalaan liittyvästä Helsingin kaupunkikulttuurin kehittämisestä.

Hupaisa yksityiskohta on se että myös edellinen kulttuurijohtaja siirtyi pestiin Kaapelin toimarin hommista – onko Kaapeli portti Helsingin kulttuurijohtajaksi? :)

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi globaalin vastuun strategian kääntämisestä

Tarja Kantola oli esittänyt Globaalin vastuun strategian kääntämistä ”ainakin englanniksi, jotta asiakirjaa voidaan esitellä kaupungin kansainvälisessä yhteistyössä”. Vaikuttaa ihan hyvältä ajatukselta, eipä siinä niin montaa liuskaa ole että yli tuhatta euroa maksaisi. Hallintokeskus näköjään nihkeilee työkseen:

Hallintokeskus toteaa, että globaalin vastuun strategiasta on julkaistu uutinen kaupungin englanninkielisillä verkkosivuilla. Strategioiden ja muiden hallinnollisten dokumenttien kääntäminen ei aina ole tarkoituksenmukaista, sillä asiakirjat ovat usein laaja-alaisia ja vaikeasti luettavia. Selvityksen perusteella on kuitenkin mahdollista tarpeen ilmetessä kääntää globaalin vastuun strategia ainakin englanniksi.

Että ihan uutinen on julkaistu englanniksi. We are so international. Kustannus on minimaalinen ja hyötyjä on nähtävissä. Just do it. Pitääkö tästä kaupunginhallituksen vääntää?

4 Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanne

Pohjassa on vielä vanhat taulukot, mutta nyt investointien valmistelu lähtee oikeasti liikkeelle kun ryhmät pääsivät eilen yöllä yhteiseen sopuun investoinneista. Mielestäni saavutettu sopu on hyvä ja selvästi yhteinen – vain Vihreiden äänillä ei näitä päätöksiä tehty, vaan nyt on otettu isoja askeleita kaikkien poliittisten puolueiden toimesta kestävämpää kaupunkia kohti.

5 Kaupunginvaltuuston 11.9.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

ok.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen suojeluverkon luomisesta

ok.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa vuoden 2012 alussa käynnistyneessä yleiskaavatyössä otetaan metsäinen suojeluverkosto huomioon. Tätä varten laaditaan tarvittavat luontoselvitykset yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Yleiskaavan valmistelun yhteydessä suunnitellaan virkistysalueverkosto, joka sisältää keskeisimmät metsäkohteet ja joka mahdollistaa jatkossa suojeluverkoston perustamisen.

Jarmo Nieminen esitteli allekirjoittaneelle luonnosuojelua Vallisaaressa viime keskiviikkona.

Jarmo Nieminen esitteli allekirjoittaneelle luonnosuojelua Vallisaaressa viime keskiviikkona.

2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2014-2016

Kirjoitin tästä viime viikolla laajemmin.

Yhä tässä yleisesti ottaen hyvässä lausunnossa muutama seikka hiertää.

Me Vihreät olemme johdonmukaisesti vastustaneet tarkastusmaksun korottamista 80 eurosta 100 euroon. Olemme esittäneet kompromissiksi 90 euroa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että maksun tulisi olla korkeintaan sama kuin pysäköintivirhemaksunkin, eli 80€.

Lisäksi koko KutsuPlus-järjestelmän järkevyyttä on mietittävä. Kutsuplus on päheä ja täysin uudenlainen tapa ajatella julkista liikennettä. Pähkinänkuoressa se on jotain taksin ja bussin välimaastosta, ”keskitetty kimppataksijärjestelmä”.

Kutsuplus

Lausunnossa Kutsuplussan kuluista kerrotaan seuraavasti:

HSL:n alustavan taloussuunnitelman mukaan Kutsuplus -hanketta on tarkoitus laajentaa olennaisesti alkuperäisestä suunnitelmasta. Kokeilun laajentuessa hankkeesta kaupungeille ja erityisesti Helsingille aiheutuvat kustannukset tulisivat olemaan merkittävästi alkuperäistä suunnitelmaa korkeammat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeesta kaupungeille aiheutuva rahoitustarve kolmen vuoden kokeiluajalta oli noin 1,5 milj. euroa /vuosi, josta Helsingin osuus on noin 75 %. Taloussuunnitelman mukaan Helsingin maksuosuus hankkeeseen vuonna 2014 on 7,0 milj. euroa (n. 80 % kaupunkien kokonaisrahoituksesta), 6,0 milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2015 ja 5,5 milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2016.

HSL:n ”Kutsuplus -liikenteen kehittämisvaihtoehdot ja rahoitus” -dokumentissa on esillä kuitenkin vain kaksi vaihtoehtoa, esityksen mukainen ”Skenaario A” (eli n. 7,0 m€ 2014) ja skenaario B. Helsingin lausunnossaan havittelemaa ja ”alkuperäisen suunnitelman mukaista” Skenaario C:tä, eli noin 1,1m€ vuodessa) ei ole HSL:ltä Helsingille edes tarjolla.

Skenaario A:n (esitys) ja B:n ero on järjestelmän laajenemisen nopeudessa. Skenaarion A mukaan autojen määrä nostettaisiin jo 2016 sataan, kun taas ”maltillisemmassa versiossa” autoja olisi tuolloin vain 70. Kutsuplus-järjestelmä toimii kuitenkin siten, että skaala tuo mukanaan etuja ja HSL:n laskelmien mukaan ”maltillisemman version” subventio nousee skenaario A:ta korkeammaksi jo 2016! A puolestaan muuttuisi yli sadalla kulkuneuvolla jo itse itsensä kannattavaksi. Eli klassinen ”poliittinen kompromissi”, riita keskeltä puoliksi, on vaihtoehdoista kaikkein heikoin.

Järkevimmät vaihtoehdot mielestäni ovatkin ”maltillisen etenemisen” sijaan joko eteenpäin täyttä höyryä ja kunnon panostus uuden kehittämiseen tai sitten täysjarrutus ja koko projekti jäihin.

Kokonaan uuden liikennemuodon kehittäminen sisältää merkittäviä riskejä. On täysin mahdollista että heitämme nyt noin 30-50 miljoonaa euroa täysin kankkulan kaivoon ja mitään käyttökelpoista järjestelmää ei synny. Aiheesta käymissäni keskusteluissa monet joukkoliikenneasiantuntijat ovat olleet sitä mieltä että jo nykyinen taksijärjestelmä on erittäin lähellä ”kutsuliikenteen optimia”.

Saavutetaanko Kutsuplussalla kokonaan uusia asiakkaita? Tulisiko HSL:n ennemmin keskittyä hoitamaan ydintehtävänsä – nykyinen joukkoliikenne – mahdollisimman hyvin?

Kutsuplussaan käytettävä raha on myös pois muusta. Nyt ehdotetulla 3,3% lippujen hinnan nostolla saadaan lisätuloja noin kuusi miljoonaa euroa ja Kutsuplussaan ollaan käyttämässä rahaa seitsemän miljoonaa. Kannattaisiko jättää kokeilu vähemmälle ja satsata edullisempiin lippujen hintoihin kaikille Helsinkiläisille?

Minulla ei vielä kahden viikon pähkäilynkään jälkeen ole tähän mitään valmista vastausta. Toisaalta haluaisin olla kokeilemassa rohkeasti ja luomassa uutta. Toisaalta haluaisin keskittää rahat ydintoimintaan. Keskustellaan muiden ryhmien kanssa ja pohditaan.

Kiinnostaisi myös kuulla, missä päätös suunnitelmien merkittävästä laajenemista ja subvention noususta 1,5 miljoonasta eurosta noin kahdeksaan miljoonaan euroon on tehty. Vain HSL:ssä?

3 Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa

ok. HSL:n tuleva kaarimalli on selvästi nykyistä parempi. Helsinkiläisten kahden vyöhykkeen lipun hinta nousee jonkin verran, mutta toisaalta samalla nousee myös palvelutaso – lipulla pääsee myös Espooseen. Tästäkin enemmän viime viikon blogissa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren määrääminen rakennuskieltoon (nro 12219)

Saarille laaditaan asemakaava ja prosessin ajaksi saaret määrätään rakennuskieltoon, jotta ”kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata alueen merkittävien arvojen säilyminen”.
Google_Maps

Näistä saarista voi tulla vielä hieno juttu Helsingille.

2 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kaupungin vapaarahoitteisen asuntotuotannon lisäämisestä vuokratalovaltaisilla alueilla

Esittelijä oli ymmärtänyt Tuomaksen perusajatuksen ilmeisesti jollain tapaa väärin. Kiinteistölautakunnan lausunnossa oltiin paremmin kärryillä:

Kiinteistölautakunnan mielestä tavoitteena tulisi pitää, että sääntelemätön asuntotuotanto toteutetaan ensisijaisesti ja valtaosin yksityisten rakennuttajien ja rakentajien toimesta, mutta kaupungin oman tuotannon mahdollisuutta ei pidä sulkea pois. Kiinteistölautakunta katsoo, että esim. täydennysrakentamista koordinoivan ja talous- ja suunnittelukeskuksen vetämän poikkihallinnollisen täydennysrakentamistyöryhmän toimesta voitaisiin erikseen selvittää ne keskeiset tekijät ja keinot, joilla edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista voitaisiin edistää. Kiinteistölautakunta katsoo, että myös yksityisille rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille tulisi selvitystä tehtäessä antaa mahdollisuus esittää näkemyksensä po. asiassa.

Vastaus olisi hyvä valmistella paremmin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi terveyskeskuksen lääkäriaikojen tekstiviestimuistutuksen käyttöönotosta

ok. Lausunto toteaa että tekniset mahdollisuudet ottaa tekstiviestimuistutus käyttöön ovat olemassa. Nyt sitten pitäisi päättää, halutaanko ne ottaa käyttöön. Esittelyn mukaan tekstiviestimuistutukset eivät ole käytössä, koska poisjäänti on vähäistä, vain noin 1,6-1,7% varatuista ajoista.

Tekstiviestimuistutuksen hinta on sosiaali- ja terveysviraston nykyisillä viestimäärillä 0,06 senttiä muistutusta kohti. Tämän mukaan terveysasemien lääkäreille varatuista ajoista muistutuksen lähettämisen kustannus olisi arviolta noin 30 000 euroa vuodessa. Tekstiviestimuistutus on mahdollista ottaa käyttöön terveysasemien lääkärien ajanvarauksiin, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.

Arviokertolaskulla sain käyttämättömien aikojen vuotuiseksi määräksi noin 8500 kappaletta. Jos näistä puolet saataisiin pois tekstareilla, tarkoittaisi se noin 4250 lääkäriajan tehokasta käyttöä. Mikä mahtaa olla lääkäriajan laskennallinen hinta? Veikkaan että se on kuitenkin korkeampi kuin se noin seitsemän euroa, jonka verran noiden 4250:n ihmisen ”tavoittaminen” maksaisi.

Jos käyttämättä jääneen lääkäriajan hinta on 30 euron paremmalla puolella, tekstarit kannattaisivat yhä, vaikka poisjäänti laskisi vain kymmeneksen.

Eikö tätä nyt sietäisi ainakin kokeilla jos tekninen järjestelmäkin on jo olemassa?

2 HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

ok.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Kulttuurijohtajan viran tilapäinen hoito 1.9.-31.10.2013

ok. Vt. Kulttuurijohtaja Kunnas jatkaa viransijaisena kunnes tuleva kulttuurijohtaja ottaa viran vastan.

Kaupunginhallitus 9.9.2013

Maanantaina kaupunginhallituksessa luvassa pitkä kokous: iso läjä aloitteita ja ponsia, lausunto HSL:n talousarviosuunnitelmasta ja vyöhykelippu-uudistuksesta, liityntäpysäköintiä Lauttasaareen sekä pöydältä mm. Lauttasaaren vesitornin purkaminen ja Ympäristökeskuksen johtosäännön päivitys. Koko esityslista liitteineen löytyy täältä.

Aloitteet ja ponnet

Aloitteita oli yhteensä 50 kappaletta, joista peräti 19 vain yhden valtuutetun, Perussuomalaisten Belle Selene Xian tehtailemia. Useimmissa niissä ei ollut edes muiden valtuutettujen allekirjoituksia. Selvästikään Bellelle ei ole vielä ihan auennut, miten ja mihin aloitteilla voi vaikuttaa ja mihin taas ei.

Tiivistin kaikki aloitteet, vastaukset ja kommenttini tähän taulukkoon, jonka avulla niihin tutustuminen käy kohtuullisen helposti.

Joukossa oli myös monia hyviä aloitteita. Erityisen ilahduttavaa on että Metron yöliikennöintiä kokeillaan Johanna Sumuvuoren aloitteen ansiosta.

Muutamia vastauksia voisi mielestäni vielä vähän pohtia:

3. Thomas Wallgren (sdp): Pietarin ja Helsingin ystävyyskaupunkisuhde poikki Pietarin LGBT-lain vuoksi.
– Helsingillä ei ole ystävyyskaupunkisuhdetta Pietarin kanssa, sikäli aloite vähän huti.
– olisiko tästä enemmän hyötyä kuin haittaa? Eikö kanssakäymisellä nimenomaan näytetä että suvaitseva yhteiskunta on mahdollinen?

10. Henrik Nyholm (vas): Metron varauloskäyntien ottaminen käyttöön.
– Lausuntoa voisi muokata vähän positiivisemmaksi. Lisäkulua ei oikeastaan synny ja asemien käytettävyys paranisi. ”Sisäänkäynnit tullaan mahdollisuuksien mukaan avaamaan.”?

17. Tuomas Rantanen (vihr): Allergiatalon rakentaminen kokeiluna ara-vuokra-asuntotuotannossa.
– Voiko allergiatalon suunnittelu olla mahdotonta? Kyllä tätä pitäisi ainakin selvittää.

31. Petra Malin (vas): Kaupungin sosiaali- ja terveysviraston verkkosivuilla tulisi kertoa minä päivänä saapuneita toimeentulotukihakemuksia paraikaa käsitellään.
– Aloite vaikuttaa ihan hyvältä ja vastaus nihkeältä.
– Sosiaali- ja terveysvirastossa on käsitykseni mukaan varattu yhden henkilön koko työpanos päätöskyselypuheluiden vastaamiseen. Sama henkilö voisi varmasti myös päivittää nettisivun?
– Tampereella näin toimitaan ja ilmeisesti toimiva käytäntö.
– Tämän toteuttamiseen ei tarvita kallista järjestelmää, vaan ihan sivun päivittäminen käsin kerran päivässä riittää.

Tampereella näin.

Tampereella nettisivuilta löytyy tällainen.

Tampereella nettisivuilta löytyy tällainen.

32. Osku Pajamäki (sdp): Tarja Halosen leikkipuisto Kallion
– no miksipä ei?

Sitten lista-asioihin.

51 V 25.9.2013, Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

ok. Sirkku Ingervon tilalle kaupunginhallituksen varajäseneksi nousee Otso Kivekäs.

52 V 25.9.2013, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

ok. Demarit valitsevat Jouko Sillanpään tilalle Jyrki Lohen sataman johtokuntaan.

53 V 25.9.2013, Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

ok. Demareiden tuolileikin toinen osa: Jyrki Lohen paikalle Palmian johtokuntaan Samuli Vapaasalo ja Samulilta vapautuneelle varapaikalle sitten puolestaan Jari Mustikkaniemi.

54 V 25.9.2013, Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto valitsee varajäsenen.

55 V 25.9.2013, Sosiaali- ja terveyslautakunnan toisen jaoston jäsenen valinta

ok. Vasemmistoliitto valitsee uuden jäsenen jaostoon.

56 V 25.9.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen

ok. Muutetaan strategiassa päätetyn mukaisesti johtosääntöä ja valitaan jäsenet ko. elimiin. Kokoomuksella on puheenjohtajuus johtamisen jaostossa ja meillä tietotekniikkajaostossa. Me ehdotamme siihen pestiin valtuutettu Otso Kivekästä. Olen itsekin ehdolla ko. jaoston varajäseneksi. Tää on kyllä hieno juttu ja ilo nähdä miten asiat etenee.

Kirjoitin jaostojen perustamisen syistä vähän laajemmin jo jo pari viikkoa sitten.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 25.9.2013, Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen

Ympäristötoimen johtosääntöä muutetaan, ja se on pääosin todella ok. Yhteen kohtaan toivomme pientä muutosta.

4 § 21 huolehtia osaltaan energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvästä ohjauksesta, neuvonnasta ja tiedotuksesta.


Tässä kohdassa toivoisimme että termi ”huolehtia osaltaan” korvattaisiin sanalla ”koordinoida” joka muuttaisi asetelman selkeäksi ja muiden edelläkävijäkaupunkien kaltaiseksi. Toteuttaisi myös strategian ilmastotavoitteita. Esittelijä itseasiassa tekstissään selittää tilannetta ihan hyvin:

Ilmastonsuojeluun liittyvät tehtävät eivät tällä hetkellä kuulu minkään Helsingin kaupungin lautakunnan perustehtäviin, vaikkakin useat hallintokunnat hoitavat erilaisia energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä tehtäviä.

Asian merkittävyyden vuoksi tehtävä on perusteltua mainita ympäristötoimen johtosäännössä. Ilmastonsuojelun koordinoinnin vahvistaminen on muun muassa ympäristökeskuksen strateginen projekti, jota edistetään jo kaupungin ja elinkeinoelämän verkostossa. Tehtävä sopii luonteeltaan ympäristölautakunnan tehtäviin, koska se huolehtii myös muista kunnan ympäristönsuojelutehtävistä. Lisäksi ympäristökeskukseen on vuonna 2009 perustettu ilmastonsuojelutehtäviin liittyvä ympäristötarkastajan virka.

(Lihavointi minun.)

Muutos selkeyttäisi tilanteen. Vastuu ilmastonsuojelutoimien koordinoinnista olisi ympäristötoimella. Tällä hetkellä se siis ei ole millään lautakunnalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 25.9.2013, Konalan tontin 32036/10 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12171, Ristipellontie 11)

ok. Teollisuustontti muutetaan toimitilatontiksi ja sille rakennetaan drive-in -ravintola ja kylmäasema. Lisää Hesejä Helsinkiin.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-09_Khs_31_El_E01012A1-0F68-4A52-A035-4786F4615F8C_Liite.pdf

2 V 25.9.2013, Honkasuon Honkaperhosen alueen tonttien vuokrausperusteet

ok. Honkaperhosen alueen rakentaminen alkaa 2014, joten nyt täytyy päättää vuokraperusteista. Ne sovitaan nyt vuoteen 2075 saakka. Erittäin todennäköisesti juuri kukaan kaupunginhallituksen jäsenistä ei ole enää elossa kun asiasta seuraavan kerran päätetään… …perspektiiviä…

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 25.9.2013, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

ok. Kuuden viikon hoitotakuu toteutui pääosin. Yli kolmen kuukauden jonotusaikoja ei ollut.

Halpaa intensiivinen hoito ei ole. Ongelmien ennaltaehkäisy kannattaa aina.

 

Tällä hetkellä keskimääräinen kokonaiskustannus per lastenpsykiatrinen potilas on noin 30 000 eur / vuosi, eli 35 lähetteen kasvu tarkoittaa keskimäärin noin 1 000 000 euron lisäkustannusta vuodessa.

Vuonna 2012 intensiivisen avohoidon piirissä oli 102 helsinkiläislasta. Näistä 39:lla oli myös ennalta suunniteltu osastohoitojakso (joko vuonna 2012 tai aikaisemmin). Osastohoitojaksojen havaittu hyöty potilaille ja heidän perheilleen on selvästi parantunut kun siihen on liitetty intensiivinen avohoito ennen osastojaksoa, jolloin perhe ja muu verkosto on jo saatu tiiviiseen yhteistyöhön.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginsihteerin viran täyttäminen hallintokeskuksessa

ok. Valitaan Maria Nyfors.

7 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Espoossa 8.-9.10.2013
Liite 1 Espoon kaupungin kutsu 19.8.2013

ok. Valitaan edustajat tapaamiseen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2014-2016

Tämä on iso asia. Lausuntoa pyydetään seuraavista:

1. HSL:n strategiasuunnitelmasta
2. Liikenteenpalvelutasosuunnitelmasta
3. Lippujen keskimääräisistä hinnoista
4. Kuntaosuuksien tasosta
5. Kutsu-plus -liikenteen kehittämisestä ja rahoituksesta
6. Vantaan joukkoliikennelinjastosta 2015

1. HSL:n strategiasuunnitelma

Esittelijän lausunto on hyvä. Erityisesti raideliikenteen painottaminen lämmittää sydäntä.

Kokonaisuudessaan raitiovaunu- ja metroliikenteen kehittämisen painoarvo strategiasuunnitelmassa on varsin alhainen, kun otetaan huomioon niiden keskeinen rooli joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamisessa. Raideliikenteen kehittäminen ja laajentaminen on tärkein toimenpide koko seudun liikennejärjestelmän kehittämisessä ja toimivuuden turvaamisessa, ja siksi raideliikenteen kehittäminen vaatisi strategiasuunnitelmassa enemmän huomiota.


 
2. Liikenteenpalvelutasosuunnitelmasta

ok. Outoja virheitä ja liitteessä 6 on todella erikoisesti ennustettu raitiovaunuliikenteen kustannusten laskevan vuodesta 2014 (52,3m€) vuoteen 2018 melkein kymmenen miljoonaa euroa (43,5m€) vaikka liikennöinti oletettavasti lisääntyy kun kiskojakin tulee lisää. Samaten lauttaliikenteen kustannusten odotetaan tippuvan roimasti.

3. Lippujen keskimääräisistä hinnoista

Esittelijä pitää Helsingin sisäisten lippujen hinnan korotusta perusteltuna koska ”verorahoituksen osuuden toiminnan rahoittamisessa ei tulisi kasvaa.”. Subventioasteeksi suunnitellaan 49,4%. (Ilman kutsuplussa 48,9%)

Tästä päästäänkin näppärällä aasinsillalla Kutsuplus -hankkeeseen

HSL:n alustavan taloussuunnitelman mukaan Kutsuplus -hanketta on tarkoitus laajentaa olennaisesti alkuperäisestä suunnitelmasta. Kokeilun laajentuessa hankkeesta kaupungeille ja erityisesti Helsingille aiheutuvat kustannukset tulisivat olemaan merkittävästi alkuperäistä suunnitelmaa korkeammat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeesta kaupungeille aiheutuva rahoitustarve kolmen vuoden kokeiluajalta oli noin 1,5 milj. euroa /vuosi, josta Helsingin osuus on noin 75 %. Taloussuunnitelman mukaan Helsingin maksuosuus hankkeeseen vuonna 2014 on 7,0 milj. euroa (n. 80 % kaupunkien kokonaisrahoituksesta), 6,0 milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2015 ja 5,5 milj. euroa (n. 70 %) vuonna 2016.

Helsingin lipun hintoja ehdotetaan korotettavaksi 3,3%, joka rahana tarkoittaa noin 6 miljoonan euron lisätuloa. Minä harkitsisin koko Kutsuplus-hankkeen mielekkyyttä ja käyttäisin säästyvän rahan lippujen hintojen pitämiseen nykytasolla. Sen sortin kommunisti minä olen. Myös esittelijä suhtautuu hankkeeseen epäillen.

Lausunnossa puolletaan tarkastusmaksun nostoa 80:sta sataan euroon. Ei hyvä, olen samoilla linjoilla Elina Moision kanssa että jos tarkastusmaksujen kautta halutaan lisää tuloja, tulisi lisätä tarkastuksia eikä nostaa maksua. Lisäksi tarkastusmaksun olisi hyvä seurata pysäköintivirhemaksun maksimia (80€).

4. Kuntaosuuksien tasosta

ok.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2014 talousarvioraamissa HSL:n kuntaosuus on 187,4 milj. euroa. Kuntaosuuden kasvu vuodesta 2012 kaupunginhallituksen raamiin on 6,5 %. HSL:n alustavassa talousarviossa vuodelle 2014 Helsingin kuntaosuus on 2,2 milj. euroa kaupunginhallituksen raamia suurempi. HSL:n talousarvio on sopeutettava Helsingin raamin mukaiseksi.


Kustannusten nousussa meidän päättäjien kannattaa katsoa tarkkaan mistä ne syntyvät. Karkea yleistys on että bussiliikenne maksaa enemmän per nuppi, kustannukset nousevat nopeammin ja niitä on vaikea ennustaa kuin kiskoilla. Lisäksi kiskojen palvelutaso on selvästi parempi – linjan muuttaminen raiteille lisää käyttäjiä muistaakseni n. 30%. Lisää ratikoita Helsinkiin ja koko seudulle!

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-09_Khs_31_El_C5339F84-7909-4CE0-AC87-1A4F674D85EB_Liite.pdf

6. Vantaan joukkoliikennelinjastosta 2015

ok.

Junaliikenteen jatkosuunnittelu olisi selkeintä tehdä niin, että kehäradan junat pysähtyvät kaikilla asemilla. Ei ole toivottavaa, että junaliikenteen palvelutason nostamiseksi tehdyn hankkeen seurauksena Helsingille tärkeiden asemien (Ilmala, Tapanila ja Käpylä) palvelutaso laskisi samalla, kun infrakorvauksia Kehäradankin kustannuksista kohdistetaan Helsingin maksettavaksi.

Vantaalta Helsingin kantakaupunkiin suuntautuvan bussiliikenteen väheneminen on liikennejärjestelmätasolla kokonaisuutena tarkoituksenmukaista.

Olen antanut itseni ymmärtää että Kehäradan junia on mahdollista ajaa lähinnä vain siten että pysähdytään jokaisella asemalla. Tämä tekee kehäradasta käytännössä ”metromaisen” liikennevälineen tasaisine vuoroväleineen. Hyvää kehitystä. Ohessa inspiraatioksi Elmo Allenin piirtämä ”uusi linjastokartta Helsingille”. Mukana ovat myös jo raidejokerit. Tähän suuntaan meidän pitäisi metropolialueella edetä. Tällaisella linjastolla poikittaisliikennekin toimisi.

allen_linjakartta

Elmon hieno fantasiakartta. Inspiroivaa!

2 Lausunto lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa

Toinen iso HSL-asia: uusi julkisen liikenteen lippujen hinnoittelumalli. Uuden mallin perusidea on ”kaarimalli”, jossa vyöhykkeiden rajat perustuvat etäisyyteen Helsingin keskustasta.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-09_Khs_31_El_A73C178C-A9BE-43C8-B90D-06F127E7ED0C_Liite.pdf

Täysin ongelmatonta tämä ei ole.

Lipputulojen vähenemistä on pyritty kompensoimaan nostamalla hinnoittelun perustasoa ja erityisesti kertalipun hintaa. Nykyisin Helsingin sisäisellä kausilipulla matkustavien lipun hinta nousisi noin 9 %:lla. Helsingissä huomattava valtaosa matkoista on nykyisiä kaupungin sisäisiä matkoja ja jatkossa vyöhykkeiden AB sisäisiä matkoja. Joukkoliikenteen hintajouston ollessa -0,3 sisäisellä lipulla matkustavien lipun hinnan korotus esitetyllä 9 %:lla vähentäisi kyseisiä joukkoliikenteen matkoja 2,7 %:lla.


Tämä tulee tekemään Helsingin strategisen tavoitteen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamisesta prosenttiyksiköllä vuosittain erittäin ”haastavaa”.

Ehdotuksessa AB-vyöhykkeen 30 päivän kausilipun hinta on 50 euroa, mikä on hieman kalliimpi kuin nykyinen Helsingin sisäinen kausilippu, mutta halvempi kuin nykyinen seutulippu. Toisaalta palvelu myös paranee: AB-lipulla pääsee Helsingistä esim. Leppävaaraan ja Tapiolaan ”sisäisellä” lipulla.

Esityksen mukaan 70 vuotta täyttäneet voivat päiväliikenteessä klo 9-14 kulkea puoleen hintaan arvolipulla lisäksi lastenlipun ikärajaa nostetaan vuodella.

Helsingin lausunnossa tulisi korostaa sitä että raitiovaunumatkojen edullisempi lippu tulisi säilyä. Pidän liikennelaitoksen lausuntoa: ”HSL ei ole ehdotuksessaan esittänyt tulevan raitiovaunulipun hintaa. HKL:n näkemyksen mukaan uuden raitiovaunulipun hinnan tulee olla samassa suhteessa arvolippuun kuin nykyisin, eli vähintään kymmeneksen arvolippua halvempi.” hyvän suuntaisena, ja sen voisi mainita myös kaupungin kokonaislausunnossa.

3 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Kivikko)

ok. ”Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että laitoksen lähiympäristön maankäytössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aiemmin vuonna 2006 myönnetyn ympäristöluvan myöntämisen jälkeen.”

4 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle HSY:n ympäristölupahakemuksesta (Kivikko)

ok. Käytännössä sama alue kuin edellisessä kohdassa. ”Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että jätepalvelukeskuksen toiminta on järjestetty siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista. Tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja alueen siisteydestä huolehditaan. Toiminnan laajentamiselle on tarvetta.”

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-09_Khs_31_El_E8D2C4AC-D961-4B00-BF10-39B642109E1B_Liite.pdf

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

9 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta Kaarelan kortteleita 33350-33376 ym. koskevassa asemakaava-asiassa (nro 11870, Honkasuo)

ok. Erittäin mielenkiintoista! Etenkin kun muutama viikko sitten kaavoitimme uuden alueen, jossa vaadimme kaavamääräyksellä ”ensisijaissa edellyttämään puurakentamista niin että rakennusten kantava runko ja julkisivut ovat puuta”.

Betoniteollisuus ry ja ********** ovat valittaneet puurakenteista rakentamista vaatineesta kaavasta hallinto-oikeudelle ja kun se valitus hylättiin, niin hakevat valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Jos oikeus päättäisi tapauksen ennakkotapauksena Betoniteollisuus ry:n (”ei mitään intressejä”) mukaisesti, olisi sillä erittäin iso vaikutus koko maamme tulevaan rakentamiseen. Puurakentaminen ei tule etenemään ilman velvoittavaa kaavoitusta.

10 Kaupungin lausunto vuokralaisdemokratiasäännön hyväksymistä koskevasta päätöksestä tehdyn valituksen johdosta

ok. Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden yhdistys ry on valittanut uudesta vuokralaisdemokratiasäännöstä, josta valtuusto päätti 29.5..

11 Maankäyttösopimus Hakaniemen tavaratalotontin asemakaavan muuttamiseen liittyen (kaupunginosa Kallio, Hakaniemi, tontti 297/12)

Hakaniemen Sokoksen kellariin saa muutoksen jälkeen rakentaa päivittäistavarakaupan.

12 Maankäyttösopimus Lauttasaaren Liikekeskus Oy:n kanssa

Hyvä:

 

”Asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisen ostoskeskuksen uusimisen, metron sisäänkäynnin rakentamisen ja merkittävän asuntojen täydennysrakentamisen kaupunkirakenteellisesti keskeiselle paikalle.”

Mutta:

Omistajayhtiön kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jossa yhtiö osutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin sitoutuu suorittamaan kaupungille 700 000 euron suuruisen korvauksen. Korvaus maksettaisiin rakentamalla kaupungille pysyvällä vuorottaiskäyttöoikeudella 35 liityntäpysäköintipaikkaa kaavaillun uudisrakennuksen pysäköintikellariin.


Ja näin juuri ostettiin 35 parkkipaikka á 20 000€. Sitten seuraavassa vaiheessa ne myydään Länsimetro Oy:lle samalla hinnalla.

Kaupunki myy Sopimuksella edellä tarkoitettujen kolmenkymmenenviiden (35) liityntäpysäköintipaikan käyttöoikeudet Länsi-metrolle, joka maksaa niistä Kaupungille 700 000 euroa


Ja sitten taas Länsimetroa rahoitetaan HSL:n kautta. Kyllä, juuri sen, jonka menoista lausuttiin tuolla aiemmin. Kätevästi liityntäpysäköinti rahoitetaan joukkoliikenteen kautta ja ilman ikävää investointikattoa. Näin se käy! Huhheijaa!

13 Eron myöntäminen ja uuden varajäsenen nimeäminen asuntotuotantotoimikuntaan vuosille 2013-2014

ok. Me Vihreät valitsemme Katriina Rosengrenin tilalle Auli Rantasen.

14 Lauttasaaren vesitornin purkaminen

Mitä enemmän tähän on perehtynyt, sitä enemmän on ruvennut ärsyttämään.

Vaihtoehdot:

1. Vesitornin korjaaminen ”muistomerkiksi”
– Maksaa useamman miljoonan, ei mitään toiminnallisuutta. Ei tekisi mieli laittaa näin paljon varoja ”näinä aikoina” ihan vaan yhteen vanhaan, vaikkakin komeaan, betonitötteröön. Ostetaan vaikka Checkpointilta jotain taidetta mieluummin.

2. Vesitornin purkaminen
– Maksaa 500-700k€ ja olis todella sääli, koska torni on alueellisesti näkyvä maamerkki ja omalla tavallaan komea.
– Myös Suomen ensimmäinen tämän tyyppinen ”moderni” vesitorni.

3. Vesitornin jättäminen paikoilleen murenemaan
– Suomessa tämän tyyppiset rakennukset on purettava vastuukysymysten vuoksi. Jossain muualla maailmassa syntyisi vain ”urban decayta”.

4. Vesitornin uusiokäyttö
– Tätä on selvitetty useampaan kertaan, mutta ongelmia tuntuu piisaavan, mm. siksi että museoviranomaiset eivät tykkää kun tornin ulkoasu muuttuu:

Kaupunginmuseo (16.4.2012) viittaa lausunnossaan aiemmin antamiinsa lausuntoihin, joissa se on todennut mm., että kulttuurihistoriallisesti arvokas vesitorni tulisi suojella maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavassa. Kaupunginmuseo katsoo, että kaikki ehdotukset ovat uudisrakentamista eikä mikään ratkaisuista edistä vesitornin alkuperäisten rakennusosien säilymistä ja ovat näin ollen ristiriidassa rakennussuojelutavoitteiden kanssa.

 

Kaunista. Jos ei voida suojella rakennusta, vaan sen ulkoasua tulisi muuttaa, niin sitten realistiseksi vaihtoehdoksi jää vaihtoehto nro 2: purku. Jolloin tietenkin koko torni ja kerroksellisuus häviävät kaupunkikuvasta. Joskus mä en todellakaan ymmärrä suojeluihmisiä.

Todella valitettavaa. Etenkin kun edellinen kaupunginhallitus vain pari vuotta sitten linjasi 14-1 että uusiokäyttö olisi hyvä idea. Maailmalta löytyy hienoja esimerkkejä uudistetuista torneista.

Olisin ollut täysin valmis esimerkiksi tähän kiinteistölautakunnassa käsiteltyyn vaihtoehtoon, vaikka se muuttaisikin tornin ulkonäköä:

www.hel.fi_static_public_hela_Kiinteistolautakunta_Suomi_Paatos_2013_Kv_2013-05-16_Klk_10_Pk_D7D42DDF-F342-431A-94FA-847101F0ED2B_Liite.pdf

tai tähän, jossa suunniteltiin Torniin kolmeatoista ”luksusasuntoa”:

Untitled__DChrb7-Liite_copy___page_27_of_33_

Hyvä esimerkki hienosta uusiokäytöstä on esim. tämä Tanskaan valmistunut rakennus.

Kuva: Dorte Mandrup-Arkitekter

Kuva: Dorte Mandrup-Arkitekter

Kuva: Dorte Mandrup-Arkitekter

Kuva: Dorte Mandrup-Arkitekter

Toki siellä rakennus on ollut keskeisemmin osa kaupunkia. Miksei meiltä löydy rohkeutta?

Ainakin joku Helsingin hienoista vesitorneista olisi saatava suojeltua tai uusiokäyttöön. Roihuvuoren vesitorni vaikuttaa olevan aluetta identifioiva rakennus.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

ok. Kuntien liikkumavalta näissä himmeleissä on melko rajattu:

PKS-Soster hyväksyi kokouksessaan 31.5.2013 osaltaan järjestämissuunnitelman ja se viedään kunkin kunnan päätöksenteossa hyväksyttäväksi. Liitteenä oleva järjestämissuunnitelmaehdotus tulee hyväksyä samansisältöisenä kaikissa HYKS-alueen kunnissa.