2009-2012 olin Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsen. Kirjoitin jokaisen kokouksen asioista blogilleni. Sain asiat käytyä läpi huolella läpi ja toivottavasti omalta osaltani avasin kaupungin päätöksentekoa ja kulttuuripolitiikkaa muillekin – ainakin Kulken virkamiehet oppivat blogiani lukemaan. :)

Seuraavat kaksi vuotta olen Helsingin kaupunginhallituksen jäsen ja tarkoituksenani on jatkaa kulttuurilautakunnan aikaan oppimaani tapaa. Kaupunginhallitus-blogaukset löytyvät vastaisuudessa tagin ”kh” alta.

Kaupunginhallituksen pöydältä löytyy asioita jokaiselta alalta, joten kyse on myös oppimisprosessista. En todellakaan voi väittää hallitsevani kaikkia asioita valmiiksi. Kunnioitukseni ryhmämme konkareita mm. Minerva Krohnia, Ville Ylikahria ja Elina Moisiota kohtaan on noussut jatkuvasti kun oman osaamisen ja tiedon rajat tulevat kolisten vastaan.

Sitten asiaan. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen valinta

ok. Valintaprosessi pyörii näemmä vielä hetken.

2 V Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016

Strategiaohjelma on ikäänkuin valtuuston ”hallitusohjelma” – siinä sovitaan kaupungin keskeisistä tavoitteista, kehittämiskohteista ja toimenpiteistä tälle valtuustokaudelle. Ryhmien välisten neuvottelujen lopputuloksesta riippuu tuleeko strategiasta vain ”hyvien toiveiden säkki”, jonka käytännön merkitys valtuuston työskentelyssä jää vähäisemmäksi vai kyetäänkö sopimaan ohjelmasta, jolla todella ohjataan kaupungin kehittämistä. Toivoisin itse että tuleva strategia olisi edellistä sitovampi ja vaikuttavampi.

Strategia jätetään nyt pitkäksi aikaa pöydälle jotta ryhmien väliset neuvottelut sisällöstä ehditään käydä kunnolla. Kaupunginjohtaja Pajusen (kok) johdolla valmisteltu luonnos on kuitenkin hyvä pohja keskustelulle. Pikaisella ensilukemisella kaipaisin kyllä ainakin lisää ympäristö- ja etenkin ilmastonäkökulmaa. Kunnianhimoa tavoitteisiin!

Mutta nyt tosiaan pöydälle ja blogaan strategiasta erikseen myöhemmin.

3 V Lainan myöntäminen Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:lle

ok. Kaupunki tukee liikunta-alan hankkeita lainaamalla maksimissaan 40% hankkeen kokonaiskustannuksista. Liikuntalautakunta/liikuntavirastao puoltaa lainan myöntämistä.

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää 520 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:lle tallirakennushankkeen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuodessa, kuitenkin viimeistään vuokrasopimuksen päättyessä. Kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Tapaninkylän tonttien 39060/1 ja 2 sekä tonttien 39061/6 ja 11 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12132; Hiirakonkujan alue)

ok. Tiivistysrakentamista pientalovaltaiselle alueelle. Ihan hyvältä ja alueelle istuvalta näyttää.

2 V Pitäjänmäen pientaloalueen sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen

Toinen kaava-asia. Pitäjänmäellä on samalla alueella voimassa 13 eri kaavaa, nyt ne yhtenäistetään ja samalla suojellaan rakennuksia ja selvitetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.

Ihan hyvältä näyttää. Minun puolestani täydennysrakennusoikeutta olisi voinut antaa enemmänkin.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Jäsenten nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään

ok. Me ehdotamme valtuuston puheenjohtaja Mari Puoskaria.

4 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Helsingissä 12.-13.3.2013

ok.

5 Edustajien valinta Oulussa 14.-15.5.2013 pidettäville Kuntapäiville

ok. Oulun reissua pukkaa toukokuussa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Östersundom-toimikunnan nimeäminen toimikaudeksi 2013-2014

ok.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveysviraston perhepalvelujen johtajan viran täyttämisestä

ok.

2 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi

ok. Näissä lakiluonnoksista annettavissa lausunnoissa on kyllä mahtavaa huomata miten kaupunginhallitusryhmä saa ”seisoa jättiläisen olkapäillä” eli näihin kommentit eivät todellakaan ole vain meidän neljän kh-jäsenen asiantuntemuksen varassa, vaan tukea tulee koko Helsingin Vihreiden jäsenistöltä, josta löytyy asiantuntija lähes asiaan kuin asiaan.

Tässä kohtaa on tarkoitus selkiyttää lainsäädännöllistä tilannetta kun ”muu kuin virkasuhteessa oleva lääkäri käyttää lain nojalla julkista valtaa”. KHO:n tulkinnan mukaan vain virkasuhteessa oleva lääkäri saisi määrätä ”tahdosta riippumattomaan hoitoon”. Tämä on Helsingin näkökulmasta ongelmallista koska:

Helsingin kaupungin virkalääkärit hoitavat perusterveydenhuollon päivystyksen vapaaehtoisuuden perusteella. Vapaaehtoisia päivystäjiä löytyy noin 60 %:ssa päivystysvuoroista. Ostopalvelulääkärit hoitavat loput päivystysvuoroista. Näin ollen KHO:n päätös on selvästi vaikeuttanut mielenterveyslakiin perustuvan tahdosta riippumattoman hoidon arviointia ja päätöksentekoa käytettävissä olevilla resursseilla. Tämä on voinut hidastaa potilaiden hoitoonpääsyä ja arviointia.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Suomenkielisen työväenopiston osastopäälliköiden virkojen perustaminen 1.5.2013 lukien

ok.

2 Suomenkielisen työväenopiston eteläisen alueopiston aluerehtorin viran määräaikainen hoitaminen 1.3. – 30.4.2013

ok.