Tänään luvassa kyselytunti, peruskorjauksia ja aloitteita. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 Muutos Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokoonpanossa

ok. Belle Selene Xia erotetaan Perussuomalaisten ryhmästä.

4 Kyselytunti

Ja sitten keskustellaan.

KAUPUNGINJOHTAJA

5 Teknisen palvelun lautakunnan varajäsenen valinta

ok. Me valitsemme uuden varajäsenen Eki Nikulaisen tilalle.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

6 Haagan pelastusaseman perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. Kaupunginhallituksessa 17.2..

10,7 miljoonan peruskorjaus. Peruskorjauksen ajaksi Haagaan jää vain pari ambulanssia miehistöineen.

7 Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Kaupunginhallituksessa 17.2..

Myllypuron asemaa korjataan 19 miljoonalla eurolla. Hyviä huomioita mm. se että asema korjataan siten että liikennnöinti kolmiyksikköisellä metrojunalla onnistuu Helsingissä tulevaisuudessakin vaikka Espoo kuinka turoilee asemiensa pituuden kanssa. Suunnitelma on noin kahdeksan miljoonaa edullisempi kuin aiempi, jossa kiskoja olisi siirretty ja asemalle ”esirakennettu” tolppia, jotka mahdollistavat aseman päälle rakentamisen. Aseman päälle rakentaminen on mahdollista nytkin, mutta riskin (ja kustannuksen) kantaa rakennuttaja eikä kaupunki joukkoliikenneoperaattorinsa investoinneissa.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-02-17_Khs_7_El_6EDAF6CA-1671-4F47-8F0A-5121BC7C96D9_Liite_pdf
Asema ei nykyisellään ole kovin miellyttävä. Hyvä että palvelutaso nousee mm. rullaportaiden ja laajennusosan kautta ja toivottavasti yleisilme ylipäätään päivittyy tälle vuosituhannelle. Hanke on perusteltu – asema on ollut käytössä kohta jo 30 vuotta ja Myllypuro on kasvava kaupunginosa. Jo yksin Metropolian kampus, jossa tulee opiskelemaan tuhansia opiskelijoita lisää päivittäistä liikennettä huomattavasti.

Mukavaa myös että: ”Hankkeessa varaudutaan kaupungin ohjeen mukaisesti taidehankintaan, jonka enimmäiskustannus on 75.000 euroa. Taidehankinta tehdään yhteistyössä Taidemuseon kanssa.”. Juuri näin prosenttitaide lisää julkisten tilojen viihtyisyyttä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

8 Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalojen tonttien vuokrausperusteet (tontit 20810/1,2 ja 4, 20813/1-3, 20814/1 ja 2, 20815/1, 3 ja 4, 20818/1-4, 20819/1-4 ja 20820/2-4)

ok. Kaupunginhallituksessa 17.2.. Tontit vuokrataan Hitasia ja vapaarahoitteista rakentamista varten kiinteistölautakunnan esityksen mukaisesti.

9 Haagan Lassilan asuntotontin vuokrausperusteet (tontti 29199/4)

ok. Kaupunginhallituksessa 17.2.. Tontti ARA:lle valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa varten.

10 Minervaskolanin perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. Kaupunginhallituksessa 10.2..

Minervaskolan peruskorjataan 11,6 miljoonalla eurolla, noin 2400€/m2. Samalla sen toimintoja muutetaan siten että tiloihin perustetaan koulun oheen 63-paikkainen päiväkoti. Talossa yhä pääosin alkuperäiset putket vuodelta 1929!

Aloitteet

Muiden asioiden jälkeen syvennymme aloitteisiin. Tein niistä jälleen tiivistelmätaulukon, joka löytyy täältä.

Eniten keskustelua herättänevät Männistön aloite kerjäämisen kriminalisoinnista, jota PS tukee ja Terhi Koulumiehen aloite Ruusulankadun asuntolan muuttamisesta päihteettömäksi. Molempiin kaupunginhallituksen vastaus hyvä, mutta nyt sitten videolähetyksen loisteessa asiasta käytetään puheenvuoroja varmasti tuntikausia.